Centre de cercetare

Departamentul: Științe Economice

 cesmaa 150x125

Centrul European de Studii Manageriale și Administrarea Afacerii - CESMAA

cesmaa.org

Departamentul: Științe Juridice și Administrative

 cescja 150x87

Centrul European de Studii și Cercetări Juridice și Administrative - CESCJA

Cercuri științifice

Departamentul Științe Economice

Denumirea  cercului

Program de studiu

Coordonatori

Programarea şedinţelor

Sala

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi:

Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU  

Organizarea cercurilor științifice studențești

CIEL – Manager – Cerc şi Laborator de contabilitate informatizatăL – Manager – Cerc şi Laborator de contabilitate informatizată

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Et. 3

Sala 301

/on line Google meet

DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi Laborator de Finanţe şi bănci

Contabilitate și informatică de gestiune – Management

Conf.univ.dr. Dragoş ILIE – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Parter

L1

/on line Google meet

Management și Antreprenoriat

Management

Prof.univ.dr. Mihail NEGULESCU – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Et. 2

Sala 200

/on line Google meet

Departamentul Științe Juridice și Administrative

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Bogdan GHIDIRMIC

Denumirea cercului Program de studiu Coordonatori Programarea ședințelor Sala

Cercul ştiinţific de Drept public

Drept

Conf. univ. dr. COSTACHE Gheorghe – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 201

/on line Google meet

Cercul ştiinţific de Drept privat

Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana  coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 202

/on line Google meet

Cercul ştiinţific de Științe Administrative

Administrație Publică

Lect. univ. dr. Cristiana BANU coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 204

/on line Google meet

Jurnale științifice

Journal of Law and Public Administration

jolpa

Bi-annualy

 
Journal of Law and Public Administration is currently indexed in HeinOnline, CEEOL and WorldCat international databases.

 

Scope and Aims

The Journal of Law and Public Administration (JoLPA) aims to build - through interdisciplinary academic studies on legal and administrative science - a solid bridge between theory and practice and contribute to the development of democratic institutions.

The new journal, founded in 2015, addresses academics, researchers, practitioners, policymakers, Ph.D. students and post-doctoral scholars.

The journal appears biannually and publishes scientific contributions covering a wide range of subjects including: criminal law, civil law, constitutional law, administrative law, public policy, public administration, civil rights and civil liberties, public international law, private international law, international human rights law, European Union law, environmental law, intellectual property, forensics and criminology, business law, legal sociology, history of law, juridical philosophy.

True to its interdisciplinary character, The Journal of Law and Public Administration also welcomes scholarly papers from philosophers, historians, experts in economics, and others who are deeply interested in intellectual debates on legal theory and practice or on political and administrative challenges.