Decan: Conf. univ. dr. Cristian Firică  
Prodecan: Conf. univ. dr. Dragoş George Ilie  
Consiliul Facultaţii  
1. Conf. univ. dr.Cristian Firică   
2. Conf. univ. dr. Dragoş George Ilie
 
3. Prof. univ. dr. Mariana Ciocoiu  
4. Conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu   

5. Lect. univ. dr. Belu Adriana

 
6.Cherciu Laurențiu Daniel , student an II Drept   
7. Hobeanu Alexandru Dumitru, student anul II, Drept
 

 

Programarea zilelor de permanență pe facultate a membrilor Consiliului facultății

Consiliul Departamentului Ştiinte Economice  
1. Conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu - Director de Departament  
2. Lect. univ. dr. Ghiță Mirela Claudia - Membru  
3. Lect. univ. dr. Dincă Sorin- Membru  

 

Consiliul Departamentului Ştiinte Juridice și Administrative
 1. Prof. univ. dr. Mariana Ciocoiu  - Director de Departament
 2. Lect. univ. dr. Cristiana Banu - Membru
 3. Lect. univ. dr. Sandu Adriana - Membru