Decan: Conf. univ. dr. Dragoş George Ilie  
Prodecan: Conf. univ. dr. Cristian Firică  
Consiliul Facultaţii  
1. Conf. univ. dr. Dragoş George Ilie  
2. Conf. univ. dr. Elena Bică   
3. Conf. univ. dr. Mariana Ciocoiu  
4. Conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu   

5. Conf. univ. dr. Cristian Firică 

 
6.Stoica Ramona Mihaela , studenta an I Drept   
7.Preda Cristina Maria, studenta anul II, Contabilitate şi informatică de gestiune   

 Componenta Consiliului Facultatii

Consiliul Departamentului Ştiinte Economice  
1. Conf. univ. dr. Mădălina Constantinescu - Director de Departament  
2. Conf. univ. dr. Simona Rotaru - Membru  
3. Lect. univ. dr. Cristina Barbu - Membru  

 

Consiliul Departamentului Ştiinte Juridice și Administrative
 1. Conf. univ. dr. Mariana Ciocoiu  - Director de Departament
 2. Lect. univ. dr. Cristiana Banu - Membru
 3. Lect. univ. dr. Robert Titulescu - Membru