Departamentul de Ştiinţe Economice

Director Departament:
Conf.univ.dr. Constantinescu Mădălina

Membri în Consiliul Departamentului:

1. Constantinescu Mădălina                                                                                     
2. Rotaru Simona
3. Barbu Cristina

Componenta Consiliului Departamentului Științe Economice

Departamentul de Ştiinţe Juridice şi Administrative

Director Departament:
Prof.univ. dr. Ciocoiu Mariana

Membri în Consiliul Departamentului:

1. Ciocoiu Mariana      
2. Banu Cristiana Ecaterina
3. Titulescu Paul Robert

Componența Consiliului Departamentului Științe Juridice și Administrative