Masa rotunda Centenarul Unirii

Masa rotunda Centenarul Unirii

Strategia de cercetare științifică a FSJEA 2014-2020

Strategia de cercetare științifică a FSJEA CRAIOVA 2014-2020

Strategia de cercetare științifică a USH 2014-2020

Strategia de cercetare științifică a USH 2014-2020

Volumul Conferintei CERCETĂRI AVANSATE ÎN ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE

Volumul Conferintei

Anunt

- The Editor in Chief would like to invite submissions for the Journal of Applied Economic Sciences (JAES) - 13th Volume, Issues of Summer 2018 - open until 28th May – http://cesmaa.org/Extras/JAES

 We are pleased to invite you to join us at the 4thInternational Conference on Advanced Studies in Law and Economics, Craiova, Romania, 14thDecember, 2018

http://cesmaa.org/Home/Conferences

The Editor in Chief of Journal of Law and Public Administration, would like to invite submissions for the 4th Volume, Issue 6 2018 - Journal of Law and Public Administration (JoLPA) - open until 30th May, 2018http://sjea-dj.spiruharet.ro/cercetare/jurnale-stiintifice/77-journal-of-law-and-public-administration/214-jolpa-curent-issue

Simpozionul cu tema ”DREPTURILE OMULUI - OBIECTIV PRIORITAR AL ROMÂNIEI DEMOCRATICE, ESENȚĂ A EXISTENȚEI UMANE”

     În ziua de 22.06.2017 a avut loc la Craiova Simpozionul cu tema ”DREPTURILE OMULUI - OBIECTIV PRIORITAR AL ROMÂNIEI DEMOCRATICE, ESENȚĂ A EXISTENȚEI UMANE”, organizat de OADO Filiala Regională Craiova, Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova din cadrul Universității Spiru Haret și Asociația Juriștilor și Economiștilor Haretiști din Craiova.

    Manifestarea s-a desfășurat la sediul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, la care au participat invitați din partea: Avocatului poporului, poliției, Serviciului de Probațiune Dolj, Direcția de Sănătate Publică Dolj, DGASP Dolj, Baroul Dolj, Baroul Vâlcea, Penitenciarul Craiova, Penitenciarul Pelendava, Centrul de Detenție Craiova, cadre didactice din cadrul Universității Spiru Haret, Universității Constantin Brâncoveanu Pitești, studenți, specialiști în domeniul științelor juridice.

    În cadrul lucrărilor, s-au prezentat un număr de douăsprezece referate, care împreună cu  alte 10 (care nu au mai putut fi prezentate din lipsă de timp), vor fi cuprinse într-un volum dedicat acestei manifestări.

    Materialele prezentate au reprezentat un viu interes din partea participanților, dezbaterile pe marginea acestora constituind o reală bază de abordare a aspectelor referitoare la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

    Manifestarea s-a bucurat de participarea președintelui OADO, prof.univ.dr. Florentin Scalețchi și a prorectorului Universitii Spiru Haret prof.univ.dr. Bică Gheorghe, care au prezentat poziția instituțiilor pe care le-au reprezentat față de problematica supusă dezbaterii și aspecte de perspectivă referitoare la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.