Denumirea  cercului

Program de studiu

Coordonatori

Programarea şedinţelor

Sala

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi:

Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU  

CIEL – Manager – Cerc şi Laborator de contabilitate informatizatăL – Manager – Cerc şi Laborator de contabilitate informatizată

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Et. 3

Sala 301

DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi Laborator de Finanţe şi bănci

Finanțe – Bănci

Conf.univ.dr. Dragoş ILIE – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Parter

L1

Management și Antreprenoriat

Management

Prof.univ.dr. Mihail NEGULESCU – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Et. 2

Sala 200

Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi şi masteranzi

Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor și masteranzilor este o componentă importantă în formarea lor profesională. Participarea la activitatea cercurilor ştiinţifice şi ulterior elaborarea lucrării de licenţă sunt elemente de bază în orientarea  profesională şi alegerea unei specialităţi economice pentru ciclul următor. Cercurile ştiinţifice organizate de Facultatea de Management Financiar Contabil în cadrul Centrului European de Studii Manageriale în Administrarea Afacerilor sunt o modalitate extracuriculară şi voluntară de instruire a studenţilor și masteranzilor cu interese ştiinţifice, care au drept scop principal aprofundarea cunoştinţelor  şi formarea deprinderilor de cercetare ştiinţifică intr-o ramură distinctă a ştiinţelor economice.

Citește mai mult:Organizarea cercurilor ştiinţifice cu studenţi şi masteranzi

Teme de cercetare ale studenţilor şi masteranzilor, participante la dezbatere în cadrul Conferinţelor anuale

Principalul obiectiv al cercurilor științifice este de a dezvolta competenţele dobândite în cadrul orelor de laborator, curs şi seminar şi dobândirea de cunoştinţe suplimentare în domeniul economic. De asemenea, se urmăreşte stimularea studenţilor și masteranzilor de a lucra în echipă şi iniţierea acestora în realizarea proiectelor de cercetare.

În speranţa că aceste cercuri ştiinţifice reuşesc să genereze în jurul lor un viu interes, facultatea de Management Financiar Contabil și Centrul său de cercetare îşi impune să păstreze un nivel ridicat al discuţiilor, îndreptându-şi eforturile către o analiză cât mai onestă cu putinţă, sprijinită la rândul ei pe o pregătire solidă în sectorul tematicilor propuse.

Citește mai mult:Teme de cercetare ale studenţilor şi masteranzilor, participante la dezbatere în cadrul...