În atenția masteranzilor

Examenul de disertație din sesiune iulie 2020 se va desfășura astfel:

Proba Susținerea lucrării de disertație din sesiune Iulie 2020, se va desfășura conform următoarelor planificări nominale pe zile și intervale orare:

- Programul de studii Științe penale și Criminalistică – 07.07.2020;

- Programul de studii Auditul Intern în Sistemul Public și Privat – 07.07.2020;

- Programul de studii Finanțe și Administrație Publică Europeană – 07.07.2020;

Pentru sprijin, găsiți atașat Ghidul de susținere online a lucrării de disertație utilizând aplicația Google Meet.

Dacă întâmpinați greutăți în conectare, contactați secretariatul facultății la numerele de telefon 0251/423395 și 0251/598265.

In atenția studenților absolvenți

Examenul de licență din sesiune iulie 2020 se va desfășura astfel:

Proba 1 – Evaluarea  cunoștințelor  teoretice și de specialitate:

- Programul de studii Drept IF, IFR – luni 06.07.2020, orele 900;

- Programul de studii Administrație Publică IF, IFR – luni 06.07.2020, orele 900;

- Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune IF – luni 06.07.2020, orele 1000;

- Programul de studii Management IF – luni 06.07.2020, orele 1000;

- Programul de studii Finanțe-Bănci IF – luni 06.07.2020, orele 1000.

Proba 2 – Susținerea lucrării de licență se va desfășura conform următoarelor planificări nominale pe zile și intervale orare:

- Programul de studii Drept – Comisia 1 – 08.07.2020;

- Programul de studii Drept – Comisia 2 – 08.07.2020;

- Programul de studii Drept – Comisia 3 – 08.07.2020;

- Programul de studii Drept – Comisia 4 – 08.07.2020;

- Programul de studii Drept – Comisia 5 – 08.07.2020;

- Programul de studii Administrație Publică – Comisia 1 – 09.07.2020;

- Programul de studii Administrație Publică – Comisia 2 – 09.07.2020;

- Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune - 08.07.2020;

- Programul de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune - 09.07.2020;

- Programul de studii Management – 08.07.2020;

- Programul de studii Finanțe-Bănci – 08.07.2020.

Pentru sprijin, găsiți atașat Ghidul de susținere online a lucrării de licență utilizând aplicația Google Meet.

Dacă întâmpinați greutăți în conectare, contactați secretariatul facultății la numerele de telefon 0251/423395 și 0251/598265.

Anunț examene restante, credite și diferențe

În perioada 2-20 iunie 2020 studenții anilor terminali pot susține examene restanțe, credite și diferențe pentru disciplinele din anii:

- I, II, III Drept,

- I, II Administrație Publică,

- I, II Contabilitate Informatică de gestiune,

- I, II Management,

dacă se va trimite scanat la adresa secretariatului facultății Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare pentru fiecare disciplină în parte. Cererea și chitanța scanate se vor transmite până la data de 29.05.2020 ora 1000.

Modelul de cerere se poate descărca de aici.