Activitatea didactică în Anul universitar 2022-2023

   Activitatea didactica se desfasoara in anul universitar 2022/2023 in modul mixt, cf. Standardelor ARACIS, sens in care activitatea online sincron se va desfasura la programele de studii de licenta (Drept, Administratie Publica, Management si Contabilitate si Informatica de Gestiune), precum si la programele de studii de masterat (Stiinte Penale si Criminalistica, Auditul Intern in Sistemul Public si Privat si Administratie Publica si Management in Context European) conform orarului, accesand linkurile de conexiune pe care le regasiti in platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite, la fiecare disciplina in parte, in etichetele Continut curs si Seminarii
 
  Accesul online sincron la activitatile de predare-invatare (cursuri) si aplicatii practice si cercetare (seminarii) se realizeaza prin aplicatia Google Meet pentru fiecare disciplina, in zilele si in intervalul orar prevazute in orar, accesand linkurile de la fiecare disciplina din Platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite.
 
Pentru o accesare mai facila, va rugam consultati urmatoarele linkuri:
 
 
 

Alegeri pentru desemnarea structurilor de conducere din cadrul Universității Spiru Haret

Joi, 17.11.2022, în intervalul 10:00-14:00 se organizează și se desfășoară alegerile pentru desemnarea structurilor de conducere din cadrul Universității Spiru Haret.

Toți studenții Facultății de Științe Juridice, Economice și Adminstrative Craiova se pot prezenta în intervalul precizat la sediul facultății din strada Vasile Conta, nr. 4, pentru a-și exercita dreptul de vot și a-și alege reprezentanții în Senatul universitar și în Consiliul facultății.

Zilele Bibliotecii Universităţii Spiru Haret 2022

Zilele Bibliotecii Universităţii Spiru Haret 2022

FACULTATEA DE ŞTIINŢE JURIDICE, ECONOMICE ŞI ADMINISTRATIVE CRAIOVA

În perioada 14 -16 noiembrie 2022 se vor desfăşura Zilele Bibliotecii Universităţii Spiru Haret.

Vă invităm să participaţi miercuri, 16 noiembrie, ora 13, la Expoziţia de carte cu tema: Rolul bibliotecii în procesul de învăţare continuă, care va avea loc la Biblioteca Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative Craiova, str. Brazda lui Novac nr. 4

Vă aşteptăm cu drag!

Evaluări pe parcurs An univ 2022-2023, Semestrul I

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține în Semestrul I al Anului universitar 2022-2023 evaluări pe parcurs:

- 07.11.2022 - 16.11.2022 - Evaluare pe parcurs 1;

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept ID

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Management IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Contab si informatica de gestiune IF

Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2021-2022

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Miercuri, orele11:00-13:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 09:00 -11:00, Sala 100

Program Master Auditul intern în sistemul public şi privat - protocol CECCAR

Incepand cu anul universitar 2018/2019, programul de master Audit Intern in Sistemul Public si Privat  a incheiat un protocol de colaborare cu CECCAR cu aplicabilitate pentru absolvenţii înmatriculati la AISPP începând cu octombrie 2018 (promoţia 2020).   

În temeiul acestor protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă  la stagiu (fara a mai sustine examenul de admitere), în maximum trei ani de la absolvire.

Parteneriat cu CECCAR

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE/ NUMERAR (CASIERIE)

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

telefon: 0214551082

 b). Prin transfer bancar în contul:

Universitatea Spiru Haret

București, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3

CP 030045

CIF 14871616

Valuta:Lei      

COD IBAN RO40RZBR0000060004986540

Banca Raiffeisen Bank

sau

Valuta:Euro

COD IBAN RO56RZBR0000060004669159

Banca Raiffeisen Bank

  COD SWIFT:RZBR ROBU

  Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

PROGRAM CASIERIE CRAIOVA

LUNI-JOI 0800-1500

 VINERI 0800-1400

d). cu cardul bancar prin POS la casieria Universitatii Spiru Haret din Craiova. str. Vasile Conta, nr. 4