Planificare Examen de disertație sesiunea Septembrie 2020

Proba Susținerea lucrării de disertație din sesiunea Septembrie 2020 se va desfășura în data de 22.09.2020

 

Pentru sprijin, găsiți atașat Ghidul de susținere online a lucrării de disertație utilizând aplicația Google Meet.

Dacă întâmpinați greutăți în conectare, contactați secretariatul facultății la numerele de telefon 0251/423395 și 0251/598265.

Planificare Examen de licență sesiunea Septembrie 2020

Examenul de licență din sesiunea Septembrie 2020 se va desfășura astfel:

Proba 1 – Evaluarea  cunoștințelor  teoretice și de specialitate se va susține online în data 21.09.2020, orele 1000-1200 

Proba 2 – Susținerea lucrării de licență : 23.09.2020

 

Pentru sprijin, găsiți atașat Ghidul de susținere online a lucrării de licență utilizând aplicația Google Meet.

Dacă întâmpinați greutăți în conectare, contactați secretariatul facultății la numerele de telefon 0251/423395 și 0251/598265.

Precizări privind modalitatea de încărcare în platforma de e-learning Blackboard a referatelor de către studenții masteranzi

Studenții masteranzi de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, care nu au promovat ori nu au susținut examenele la programele de studii de master vor încărca în platforma de e-learning Blackboard, referatele întocmite la tematica planificată până la data de 02.09.2020.

Studenții care nu încarcă referatele până la data precizată, pot face acest lucru și în sesiunea de reexaminări, până la data de 09.09.2020 dar, de data aceasta, trebuie să depună la secretariatul facultății o cerere și să facă dovada plății taxei de reexaminare în sumă de 170 de lei/examen.

Anunț înscriere Examen de licență/diserație - Sesiunea Septembrie 2020

Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea Septembrie 2020 va avea loc în perioada 07.09-11.09.2020 între orele 1000-1500.

După data de 11.09.2020 nu se mai primesc dosare de înscriere.

Înscrierea la examenul de licență/disertație se poate face în două modalităţi, la libera alegere a fiecărui absolvent, respectiv on-line sau personal la sediul facultății.

Pentru absolvenții care optează să facă înscrierea on-line, formularele de înscriere completate și documentele cuprinse în Anexa nr. 1 vor fi încărcate în platforma de e-learning Blackboard.

Pentru absolvenții care optează să facă înscrierea, personal la sediul facultății, formularele de înscriere completate și documentele cuprinse în Anexa nr. 2 vor fi depuse la secretariat în momentul înscrierii.

Absolvenții care se vor prezenta personal la sediul facultății pentru înscriere vor purta obligatoriu măști de protecție.

Tabelele cu absolvenții înscriși la examenul de licență/disertație vor fi afișate pe platforma de e-learning Blackboard și la avizier cu cel puțin 3 zile înainte de data planificată.

Planificarea intervalului orar în care se poate accesa platforma de e-learning Blackboard pentru susținerea examenului de licență va fi afișată pe site-ul facultății cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită pentru Proba nr. 1 – cunoștințe fundamentale și de specialitate.

Planificarea intervalului orar în care se va desfășura Proba nr. 2 – prezentarea și susținerea lucrării de licență, precum și a lucrării de disertație, se va afișa pe site-ul și la avizierul facultății cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită

Ghid susținere examene finale pe platforma e-learning Blackboard

Ghid susținere examene finale

Ghid încărcare referate pe platforma e-learning Blackboard

Ghid incărcare referate

Comunicat pentru studenți și masteranzi

COMUNICAT

pentru studenții/masteranzii Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova

 

La Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, se prelungește perioada de suspendare a activităților didactice față în față, precum și alte activități care implică aglomerări de persoane (conferințe, lansări de carte, prelegeri, workshop-uri, competiții sportive, spectacole programate etc.), până pe data de 30.09.2020, inclusiv.

În perioada menționată, activitățile didactice și de cercetare ale Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova se desfășoară prin intermediul Platformei de e-learning Blackboard folosindu-se instrumentele multifuncționale specifice, asigurându-se astfel continuitatea procesului de învăţământ.

Plata taxelor de școlarizare se  poate face ON-LINE utilizând adresa https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user sau prin transfer bancar în contul Universității Spiru Haret RO40RZBR 0000 0600 0498 6540 deschis la Raiffeisen Bank, CIF 14871616.

Comunicarea cu secretariatele facultății se va realiza telefonic sau prin e-mail, utilizându-se numerele de telefon 0251/423395, 0251/598265 și adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Ghid acces platforma e-learning Blackboard pentru studenți

Ghid acces platforma educațională