Anunț de interes general

Anunț de interes general privind desfășurarea activității didactice

pentru programele de studii de licență și master, în format online sincron

 

           In conformitate cu Hotărârea Senatului Universității Spiru Haret din data de 29.11.2023, a Metodologiei proprii privind desfășurarea activităților didactice în modul mixt, în care sunt stipulate activitățile concrete întreprinse pentru desfășurarea învățământului online la parametri ridicați privind calitatea învățământului, și în conformitate cu Legea învățământului superior, nr. 199/2023, Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurarea a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicație sincrone specifice s-a stabilit ca in perioadele:

- 04.12.2023 - 19.01.2024 (Semestrul I);

- 19.02.2024 - 05.04.2024 (Semestrul II),

activitatea didactică pentru programele de studii de licență și master să se desfășoare în format online sincron, in zilele si intervalele orare prevazute în orarul fiecărui program de studii.

Conectarea studenților și a masteranzilor la cursuri și seminarii se va realiza în aceste perioade prin accesarea linkului recurent din Platforma de e-Learning Blackboard Academic Suite de la fiecare disciplina, pe care îl veți regăsi în rubrica Conținut curs și respectiv Seminarii de la fiecare disciplină. 

În vederea accesării cu succes a Aplicației Google Meet, intermediată de Platforma de e-Learning Blackboard Academic Suite, vă rugăm să accesați și să aprofundați Ghidurile de acces la activitatea didactica prin aplicația Google Meet: https://www.spiruharet.ro/ghiduri-acces.html

Conform art. 32, alin (2), toate activitățile de evaluare continuă și evaluare sumativă de tip examen, se vor realiza în condițiile întâlnirii nemijlocite în campusul universitar a studenților cu cadrele didactice și de cercetare.”

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2023-2024

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Marti, orele13:00-15:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 9:00 -11:00, Sala 100

Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica

Program Master Auditul intern în sistemul public şi privat - protocol CECCAR

Incepand cu anul universitar 2018/2019, programul de master Audit Intern in Sistemul Public si Privat  a incheiat un protocol de colaborare cu CECCAR cu aplicabilitate pentru absolvenţii înmatriculati la AISPP începând cu octombrie 2018 (promoţia 2020).   

În temeiul acestor protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă  la stagiu (fara a mai sustine examenul de admitere), în maximum trei ani de la absolvire.

Parteneriat cu CECCAR

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE/ NUMERAR (CASIERIE)

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

telefon: 0214551082

 b). Prin transfer bancar în contul:

Universitatea Spiru Haret

București, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3

CP 030045

CIF 14871616

Valuta:Lei      

COD IBAN RO40RZBR0000060004986540

Banca Raiffeisen Bank

sau

Valuta:Euro

COD IBAN RO56RZBR0000060004669159

Banca Raiffeisen Bank

  COD SWIFT:RZBR ROBU

  Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

PROGRAM CASIERIE CRAIOVA

LUNI-JOI 0800-1500

 VINERI 0800-1400

d). cu cardul bancar prin POS la casieria Universitatii Spiru Haret din Craiova. str. Vasile Conta, nr. 4

Protocol colaborare Biblioteca Județeană Dolj

Protocol colaborare Biblioteca Județeană Dolj