Anunț înscriere Examen de licență/disertație - Sesiunea Iulie 2021

Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea IULIE 2021 va avea loc în perioada 22.06-30.06.2021 între orele 0900-1400.

După data de 1.07.2021 nu se mai primesc dosare de înscriere.

Înscrierea la examenul de licență/disertație se poate face în două modalităţi, la libera alegere a fiecărui absolvent, respectiv on-line sau personal la sediul facultății.

Pentru absolvenții care optează să facă înscrierea on-line, formularele de înscriere completate și documentele cuprinse în Anexa nr. 1 vor fi încărcate în platforma de e-learning Blackboard.

Pentru absolvenții care optează să facă înscrierea, personal la sediul facultății, formularele de înscriere completate și documentele cuprinse în Anexa nr. 2 vor fi depuse la secretariat în momentul înscrierii.

Absolvenții care se vor prezenta personal la sediul facultății pentru înscriere vor purta obligatoriu măști de protecție.

Tabelele cu absolvenții înscriși la examenul de licență/disertație vor fi afișate pe platforma de e-learning Blackboard și la avizier cu cel puțin 3 zile înainte de data planificată.

Planificarea intervalului orar în care se poate accesa platforma de e-learning Blackboard pentru susținerea examenului de licență va fi afișată pe site-ul facultății cu cel puțin 3 zile înainte de data stabilită.

Anunț încarcare referate

Stimați masteranzi,

În perioada 15.05.2021 – 04.06.2021 veți putea încărca referatele elaborate de dvs., conform Ghidului privind încărcarea referatelor (de aici) in vederea evaluării de către titularii de disciplină, la disciplinele aferente semestrului II și respectiv IV, de la programele de master:
Auditul intern in sistemul public si privat;
Finante si Administratie publica europeana;
Stiinte penale si criminalistica;
Administratie publica si management in context european. 

 

ANUNȚ PRIVIND PRACTICA DE SPECIALITATE

Stimati studenți,

Având în vedere că în acest semestru (Sem II, an univ. 2020-2021) aveți de efectuat practica de specialitate, vă comunicăm următoarele:

1.  trimiteți atestatul de practică în perioada 20.05 - 30.05. 2021, la următoarele adrese de e-mail:

  • - Anul IV Drept, IF, IFR, ID: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • - Anul II Administrație Publică, IF: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • - Anul III Administrație Publică, IF: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 2. trimiteți atestatul de practică în perioada 5.06 - 10.06. 2021, la  adresa de e-mail:

  • - Master A.P.M.C.E., anul I: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Studenții de la specializarea Drept vor efectua practica fie într-o instituție de profil juridic, fie într-o instituție care are compartiment juridic, inclusiv poliție, jandarmerie, penitenciar.

Studenții de la programul de studii Administrație Publică vor face practica de specialitate în instituțiile de profil: primărie, prefectură, consiliul județean, consiliul local, poliție locală etc. A se vedea și lista cu centrele de practică, postată pe site.

Atestatul va fi trimis într-un fișier format PDF, care va fi denumit astfel încât din denumirea acestuia să rezulte: numele, prenumele, anul de studiu, specializarea și forma de învățământ la care este înscris fiecare dintre dumneavoastră în cadrul facultății.

De exemplu: Atestat de practica_Popescu Ion_anul 3_Drept_IF

Notă: Denumirea fișierului ce conține atestatul de practică, este foarte importantă, deoarece aceasta ne ajută să evităm întârzierea sau confuzia în primirea și înregistrarea fiecărui atestat trimis pe adresele de e-mail.

Pentru informații suplimentare vă rugam să accesați contul de Blackboard și să luați legătura cu profesorul coordonator.

Practica de specialitate

Toţi studenţii de la programele de studii:

- Drept, anul IV (IF, IFR și ID),

- Administrație Publică, anul II (IF),

- Administrație Publică, anul III (IF) și

- Master A.M.P.C.E. anul I,

în anul universitar 2020-2021, semestrul II, au prevăzută  în Planul de învățământ disciplina Practica de specialitate.

Listă cu centrele de practică

Atestatul de practică 

Fisa disciplinei Drept, an IV

Fisa disciplinei Administrație publică, an II

Fisa disciplinei Administrație publică, an III

Fisa disciplinei Administrație publică și management in context european, an I

 

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2020-2021

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Miercuri, orele11:00-13:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 09:00 -11:00, Sala 100