Deschidere An universitar 2022-2023

      ÎN ZIUA DE 03.10.2022, ORELE 1100 SE VA ORGANIZA ȘI DESFĂȘURA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A ANULUI UNIVERSITAR 2022-2023, LA SEDIUL FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE DIN CRAIOVA, STRADA VASILE CONTA NR. 4.

    CONDUCEREA FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE CRAIOVA INVITĂ TOȚI STUDENȚII, CADRELE DIDACTICE ȘI ALTE PERSOANE INTERESATE SĂ PARTICIPE LA FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI AN UNIVERSITAR.

CU DEOSEBITĂ CONSIDERAȚIE ȘI MULT RESPECT,

 CONDUCEREA

 

Planificarea Examenului de disertație sesiunea Septembrie 2022

 Examenul de disertație se va desfășura în data de 20.09.2022, ora 1600.

Absolvenții se vor prezenta la sediul facultății din strada Vasile Conta nr. 4.

Accesul în sala de examen se va face în baza cărții de identitate.

Planificarea Examenului de licență sesiunea Septembrie 2022

Examenul de licență se va desfășura în data de 19.09.2022, ora 1000.

Absolvenții se vor prezenta la sediul facultății din strada Brazda lui Novac nr. 4, cu 30 de minute înainte de ora stabilită pentru examen.

Accesul în sala de examen se va face în baza cărții de identitate.

Se interzice accesul în sala de examen cu dispozitive electronice sau mijloace de comunicare (telefon mobil, tabletă, memory stick etc.).

Atestat de practică de specialitate

Model Atestat de practică

Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2021-2022

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Miercuri, orele11:00-13:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 09:00 -11:00, Sala 100

Program Master Auditul intern în sistemul public şi privat - protocol CECCAR

Incepand cu anul universitar 2018/2019, programul de master Audit Intern in Sistemul Public si Privat  a incheiat un protocol de colaborare cu CECCAR cu aplicabilitate pentru absolvenţii înmatriculati la AISPP începând cu octombrie 2018 (promoţia 2020).   

În temeiul acestor protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă  la stagiu (fara a mai sustine examenul de admitere), în maximum trei ani de la absolvire.

Parteneriat cu CECCAR

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE/ NUMERAR (CASIERIE)

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

telefon: 0214551082

 b). Prin transfer bancar în contul:

Universitatea Spiru Haret

București, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3

CP 030045

CIF 14871616

Valuta:Lei      

COD IBAN RO40RZBR0000060004986540

Banca Raiffeisen Bank

sau

Valuta:Euro

COD IBAN RO56RZBR0000060004669159

Banca Raiffeisen Bank

  COD SWIFT:RZBR ROBU

  Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

PROGRAM CASIERIE CRAIOVA

LUNI-JOI 0800-1500

 VINERI 0800-1400

d). cu cardul bancar prin POS la casieria Universitatii Spiru Haret din Craiova. str. Vasile Conta, nr. 4