PREÎNSCRIERI

ANUNŢ - COMUNICARE
SUNT SCUTITE DE PLATA TAXEI DE ÎNSCRIERE PERSOANELE CARE SE PREÎNSCRIU PE SITE
ŞI DEPUN DOSARUL PÂNĂ LA 31 IULIE 2019 INCLUSIV.

Coordonatorii de programe de studii An univ 2018-2019

Listă cu coordonatorii de programe de studii

CONSTITUIREA GRUPULUI ȚINTĂ - PROIECT „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR” POCU/90/6.13/6.14-107375

   Universitatea Spiru Haret, prin Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Engage in Education, anunţă demararea procedurii de constituire a grupului țintă din cadrul proiectuluiPregătiți pentru viitor”, POCU/90/6.13/6.14 – 107375, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr. 6 "Educație și competențe".

     Grupul țintă va fi format din 250 de studenți și masteranzi ai Facultatii de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, din cadrul Universitatii Spiru Haret. În activitatea de selecție se va acorda o atenție deosebită respectării principiului egalității de șanse și a nediscriminării în funcție de gen, religie, naționalitate etc. În acest sens, 10 studenți vor proveni din mediul rural și cel puțin 50% vor fi de gen feminin. Selecția va ține cont de motivația studenților de a participa la activitățile proiectului și de rezultatele din activitatea de instruire, care constă în efectuarea unor stagii de practică și participarea la activitatea unor firme de exercițiu.

    Pe parcursul implementării proiectului, studenții vor beneficia de activități de informare și consiliere profesională, de subvenții, în valoare de 900 lei/student, precum și de alte premii.

    Înscrierile au loc zilnic, începând cu 1 octombrie 2018, în intervalul orar 13.00-17.00, la sediul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, sala 105.

    Informaţii suplimentare puteţi obţine de la lect.univ.dr. Daniela Stănciulescu,  responsabil informare și publicitate, telefon 0749.087.208, sau de la lect.univ.dr, Mirela Ghiță, manager gupului țintă, telefon 0770.820.402, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

PROIECT „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR” POCU/90/6.13/6.14-107375

    Universitatea „Spiru Haret”, prin Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, în calitate de beneficiar, în parteneriat cu Asociația Engage in Education, anunţă lansarea proiectuluiPregătiți pentru viitor” numar de identificare POCU/90/6.13/6.14 – 107375.  

       Conferinţa de lansare a proiectului va avea loc în data de 1 octombrie 2018 la sediul Facultăţii de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, str. Vasile Conta, nr.4, sala 400, începând cu ora 13.  

     Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman, Axa prioritară nr.6  "Educație și competențe".

Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 2.094.054,25 lei (inclusiv TVA), din care: 2.055.390,91 lei reprezintă asistenţa financiară nerambursabilă.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de un an, cuprinsă între 5 septembrie 2018 – 4 septembrie 2019.

Citește mai mult:PROIECT „PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR” POCU/90/6.13/6.14-107375

Program Master Auditul intern în sistemul public şi privat - protocol CECCAR

Incepand cu anul universitar 2018/2019, programul de master Audit Intern in Sistemul Public si Privat  a incheiat un protocol de colaborare cu CECCAR cu aplicabilitate pentru absolvenţii înmatriculati la AISPP începând cu octombrie 2018 (promoţia 2020).   

În temeiul acestor protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă  la stagiu (fara a mai sustine examenul de admitere), în maximum trei ani de la absolvire.

Credite bancare pentru studii

 

STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII STUDIILOR LICEALE CARE ACCED ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI

La data de 22.06.2018, a fost publicată în M.O., Partea I, nr. 516, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50, din 21.06.2018, privind implementarea Programului guvernamental  „Investeşte în tine”

Conform prevederilor art 1 şi 3 din Ordonanţă, tinerii cu vârste cuprinse între 16-26 ani, precum şi persoanele cu vârste între 26-55 ani, cuprinse în sistemul de învăţământ pot accesa, de la unităţile bancare, credite în valoare de 40.000 lei, respectiv 35.000 lei, fără dobândă, aceasta urmând să fie  suportată de la bugetul de stat.

Creditele pot fi suplimentate cu sume de până la 20.000 lei, în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează, pe perioada derulării creditului.

Potrivit art 2, alin 5 creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, cu un termen de graţie de până la 5 ani.

Anunt plată taxă prin modulul de plăţi online integrat în UMS

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.

Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

Instrucţiuni de la adresa: http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/ums.pdf