Anunț înscriere Examen de Licență/Disertație - Sesiunea Iulie 2023

Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea IULIE 2023 va avea loc în perioada 20.06-23.06.2023 între orele 8:30 – 15:30.

Un dosar plic de carton va conține documentele:

  • cartea de identitate. - copie xerox;
  • certificat nastere -copie xerox;
  • certificat căsătorie- copie xerox (doar pentru persoanele care în urma căsătoriei au dobândit numele soțului sau al soţiei);
  • 3 fotografii ¾;
  • un exemplar al lucrării de licență/disertație legat și copertat și un CD cu lucrarea in format electronic;
  • referatul de la cadrul didactic coordonator al lucrării;
  • declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de licență/disertație

Planificarea examenelor din Sesiunea de vară 2023

Sesiunea de examene de vară (semestrul II al anului universitar 2022-2023), va avea loc in perioada 05.06.2023 - 30.06.2023, iar planificarea examenelor pe date și pe intervale orare o regasiti mai jos pe programe de studii și forme de invatamant, dupa cum urmeaza:

Anunț privind susținerea Colocviului de practică de specialitate

      Colocviul privind practica de specialitate va avea loc in data de 30.05.2023 conform planificării:

- An II CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE IF- ora 12:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An II MANAGEMENT IF - ora 12:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An IV DREPT IF - ora 14:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An II ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF- ora 14:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

-  An III ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IF- ora 14:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An III ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ IFR - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

-  An IV DREPT IFR - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

-  An IV DREPT ID - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4;

- An I ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT IN CONTEXT EUROPEAN - ora 16:00 în Str. Vasile Conta Nr. 4.

   Toți studenții si masteranzii se vor prezenta la Colocviu cu următoarele documente:

- Caiet de practică - completat, semnat și ștampilat;

- Atestatul de practică;

- Convenția de practică - unde este cazul

Evaluări pe parcurs An univ 2022-2023, Semestrul II

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține în Semestrul II al Anului universitar 2022-2023 evaluări pe parcurs:

- 29.03.2023 - 7.04.2023 - Evaluare pe parcurs 1;

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept ID

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Management IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Contab si informatica de gestiune IF

 

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2022-2023

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Marti, orele15:00-17:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 13:00 -15:00, Sala 100

Activitatea didactică în Anul universitar 2022-2023

   Activitatea didactica se desfasoara in anul universitar 2022/2023 in modul mixt, cf. Standardelor ARACIS, sens in care activitatea online sincron se va desfasura la programele de studii de licenta (Drept, Administratie Publica, Management si Contabilitate si Informatica de Gestiune), precum si la programele de studii de masterat (Stiinte Penale si Criminalistica, Auditul Intern in Sistemul Public si Privat si Administratie Publica si Management in Context European) conform orarului, accesand linkurile de conexiune pe care le regasiti in platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite, la fiecare disciplina in parte, in etichetele Continut curs si Seminarii
 
  Accesul online sincron la activitatile de predare-invatare (cursuri) si aplicatii practice si cercetare (seminarii) se realizeaza prin aplicatia Google Meet pentru fiecare disciplina, in zilele si in intervalul orar prevazute in orar, accesand linkurile de la fiecare disciplina din Platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite.
 
Pentru o accesare mai facila, va rugam consultati urmatoarele linkuri:
 
 
 

Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica

Program Master Auditul intern în sistemul public şi privat - protocol CECCAR

Incepand cu anul universitar 2018/2019, programul de master Audit Intern in Sistemul Public si Privat  a incheiat un protocol de colaborare cu CECCAR cu aplicabilitate pentru absolvenţii înmatriculati la AISPP începând cu octombrie 2018 (promoţia 2020).   

În temeiul acestor protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă  la stagiu (fara a mai sustine examenul de admitere), în maximum trei ani de la absolvire.

Parteneriat cu CECCAR