Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica

Practica de specialitate

 În atenția studenților și masteranzilor care în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022 au de efectuat Practica de specialitate la următoarele programe de studiu:

Departamenul de Științe juridice și administrative

  • Programul universitar de licență DREPT - an IV

coordonatori:

Conf.univ.dr. Gherorghe COSTACHE (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Lect.univ.dr. Ionel SANDU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  • Programul universitar de licență ADMINISTRAȚIE PUBLICA - an II

Coordonator : Lect.univ.dr. Cristiana BANU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  • Programul universitar de licență ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ - an III

Coordonator : Lect.univ.dr. Adriana  SANDU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  • Programul de masterat ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT ÎN CONTEXT EUROPEAN - an I

Coordonator : Prof.univ.dr. Mariana CIOCOIU (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

Departamentul de Științe economice

  • Programul universitar de licență MANAGEMENT - an II

Coordonator : lect.univ.dr. Văcărescu Hobeanu Loredana (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  • Programul universitar de licență CONTABILITATE ȘI INFORMATICĂ DE GESTIUNE - an II

Coordonator : Conf.univ.dr. Bogdan Anca Madalina (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

  • Programul universitar de masterat AUDIT INTERN ÎN SISTEMUL PUBLIC ȘI PRIVAT - an I

Coordonator : Lect.univ.dr. Bogdănoiu Cristiana (Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.)

          În perioada 23.05-05.06.2022 vor fi transmise atestatele la practică (de aici) pe adresele de email menționate, ale coordonatorilor de program.

          Pentru orice nelămurire va fi contactat coordonatorul de practică.

Evaluări pe parcurs - An univ. 2021-2022, Semestrul II

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține în Semestrul II al Anului universitar 2021-2022 evaluările pe parcurs în următoarele perioade:

- 21.03 - 29.03.2022 - Evaluare pe parcurs 1;

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Management și Contab si informatica de gestiune

- 02.05 - 10.05.2022 - Evaluare pe parcurs 2.

Planificarea Evaluării pe parcurs 2 - Drept

Planificarea Evaluării pe parcurs 2 - Administrație publică

Planificarea Evaluării pe parcurs 2 - Management și Contab si informatica de gestiune

 

Audiențe Conducere Facultate

 Anul universitar 2021-2022

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Miercuri, orele11:00-13:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 09:00 -11:00, Sala 100

Program Master Auditul intern în sistemul public şi privat - protocol CECCAR

Incepand cu anul universitar 2018/2019, programul de master Audit Intern in Sistemul Public si Privat  a incheiat un protocol de colaborare cu CECCAR cu aplicabilitate pentru absolvenţii înmatriculati la AISPP începând cu octombrie 2018 (promoţia 2020).   

În temeiul acestor protocoale de colaborare încheiate de universităţi cu CECCAR, absolvenții programelor de masterat, au posibilitatea depunerii dosarului de înscriere directă  la stagiu (fara a mai sustine examenul de admitere), în maximum trei ani de la absolvire.

Parteneriat cu CECCAR

ANUNȚ - POSIBILITATE PLATA ONLINE/ NUMERAR (CASIERIE)

Studenţii Universităţii SPIRU HARET au posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină în următoarele moduri:

a). Prin intermediul modulului de plăţi online integrat în UMS, se pot efectua plăti accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro

 Informaţii privind vizualizarea situaţiei şcolare şi a celei financiare

telefon: 0214551082

 b). Prin transfer bancar în contul:

Universitatea Spiru Haret

București, str. Ion Ghica, nr. 13, sector 3

CP 030045

CIF 14871616

Valuta:Lei      

COD IBAN RO40RZBR0000060004986540

Banca Raiffeisen Bank

sau

Valuta:Euro

COD IBAN RO56RZBR0000060004669159

Banca Raiffeisen Bank

  COD SWIFT:RZBR ROBU

  Taxele plătite prin transfer bancar se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii Spiru Haret şi apar în extrasul de cont. În acest sens, vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

c). În numerar la casieriile Universitatii Spiru Haret.

PROGRAM CASIERIE CRAIOVA

LUNI-JOI 0800-1500

 VINERI 0800-1400

d). cu cardul bancar prin POS la casieria Universitatii Spiru Haret din Craiova. str. Vasile Conta, nr. 4

În atenția tuturor studenților

Stimați studenți,

Pentru buna desfășurare a activității on-line va rugăm să vă verificați contul de e-mail instituțional (ex: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.) le care l-ați primit împreună cu parola de acces în adresa de e-mail personală pe care ați declarat-o la înscrierea la facultate.

Pentru a veni în ajutor e-mailul va conține un ghid de acces al Platformei de e-Learning BlackBoard Academic Suite precum și instrucțiuni de utilizare a aplicației Google Meet, instrumente necesare în desfășurarea activităților didactice .