Anunț înscriere Examen de Licență/Disertație - Sesiunea Februarie 2023

Înscrierea absolvenților la examenul de licență/disertație organizat în sesiunea FEBRUARIE 2023 va avea loc în perioada 25.01-02.02.2023 între orele 0900-1400.

Sesiunea de credite şi diferenţe pentru anii terminali

Sesiunea de credite şi diferenţe se desfasoara in perioada de 9.02 - 10.02.2023 numai pentru anii terminali.

Planificarea examenelor din Sesiunea de iarna 2023

   Sesiunea de examene de iarnă (semestrul I al anului universitar 2022-2023), va avea loc in perioada 25.01.2023 - 12.02.2023, iar planificarea examenelor pe date și pe intervale orare o regasiti mai jos pe programe de studii și forme de invatamant, dupa cum urmeaza:

Anunț important privind practica de specialitate

Planificarea susținerii colocviilor de practică de specialitate, pe programe de studii și forme de învățământ este următoarea:

-      anul III, programul de studii: Drept (IF) – 19.01.2023, orele 14.00 – 17.00;

-      anul III, programul de studii: Drept (IFR și ID) – 19.01.2023, orele 14:00 – 17.00;

-      master, anul II, programul de studii: Audit Intern în Sistem Public și Privat – 19.01.2023, orele 17:00 – 19:00;

-      master, anul II, programul de studii: Administrație Publică și Management în Context European – 19.01.2023, orele 17:00 - 19:00.

Prezența la colocvii a studenților se va face nominal în intervale orare care vor fi afișate in timp util.

Anunț cursuri on-line

           ÎNCEPÂND CU DATA DE 21.11.2022 ȘI PÂNĂ LA FINELE SEMESTRULUI I, TOATE ACTIVITĂȚILE DE PREDARE ȘI CELE APLICATIVE (SEMINARE, APLICAȚII PRACTICE, ETC) SE VOR DESFĂȘURA ÎN SISTEM ON-LINE, CONFORM ORARULUI ÎNTOCMIT PENTRU FIECARE PROGRAM DE STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER.

            ÎN ACEST SENS, AU FOST CREATE LINKURI DE ACCES PRIN APLICAȚIA Google Meet , CARE SUNT POSTATE ÎN PLATFORMA DE E-LEARNING BLACKBOARD ACADEMIC SUITE, PENTRU FIECARE DISCIPLINĂ DIN PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT.

            PENTRU DETALII SUPLIMENTARE PUTEȚI ACCESA PE PLATFORMA DE E-LEARNING BLACKBOARD ACADEMIC SUITE, GHIDURILE DE PARTICIPARE LA VIDEOCONFERINȚĂ,

https://spiruharet.ro/data/ghiduri/GhidParticipareVideoconferinta-Meet-PC-v2.pdf

https://spiruharet.ro/data/ghiduri/GhidParticipareVideoconferinta-Meet-Mobil-v2.pdf, CARE SUNT POSTATE PE PAGINA PRINCIPALĂ A FACULTĂȚII DE ȘTIINȚE JURIDICE, ECONOMICE ȘI ADMINISTRATIVE CRAIOVA.

Activitatea didactică în Anul universitar 2022-2023

   Activitatea didactica se desfasoara in anul universitar 2022/2023 in modul mixt, cf. Standardelor ARACIS, sens in care activitatea online sincron se va desfasura la programele de studii de licenta (Drept, Administratie Publica, Management si Contabilitate si Informatica de Gestiune), precum si la programele de studii de masterat (Stiinte Penale si Criminalistica, Auditul Intern in Sistemul Public si Privat si Administratie Publica si Management in Context European) conform orarului, accesand linkurile de conexiune pe care le regasiti in platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite, la fiecare disciplina in parte, in etichetele Continut curs si Seminarii
 
  Accesul online sincron la activitatile de predare-invatare (cursuri) si aplicatii practice si cercetare (seminarii) se realizeaza prin aplicatia Google Meet pentru fiecare disciplina, in zilele si in intervalul orar prevazute in orar, accesand linkurile de la fiecare disciplina din Platforma de eLearning BlackBoard Academic Suite.
 
Pentru o accesare mai facila, va rugam consultati urmatoarele linkuri:
 
 
 

Alegeri pentru desemnarea structurilor de conducere din cadrul Universității Spiru Haret

Joi, 17.11.2022, în intervalul 10:00-14:00 se organizează și se desfășoară alegerile pentru desemnarea structurilor de conducere din cadrul Universității Spiru Haret.

Toți studenții Facultății de Științe Juridice, Economice și Adminstrative Craiova se pot prezenta în intervalul precizat la sediul facultății din strada Vasile Conta, nr. 4, pentru a-și exercita dreptul de vot și a-și alege reprezentanții în Senatul universitar și în Consiliul facultății.

Evaluări pe parcurs An univ 2022-2023, Semestrul I

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține în Semestrul I al Anului universitar 2022-2023 evaluări pe parcurs:

- 07.11.2022 - 16.11.2022 - Evaluare pe parcurs 1;

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept ID

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Management IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Contab si informatica de gestiune IF

Anunț pentru achiziționarea culegerilor de teste grilă necesare susținerii examenului de licență

ANUNȚ 

cu privire la examenul de finalizare de studii

          În vederea pregătirii examenului de absolvire la programele de studii de licenţă Drept şi Administraţie Publică, studenţii din anii terminali pot achiziţiona culegerile de teste grile de pe site-ul Editurii Fundației România de Mâine, accesând link-ul https://editurafrm.ro/categorie-produs/drept-si-administratie-publica