Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Bogdan GHIDIRMIC

Denumirea cercului Program de studiu Coordonatori Programarea ședințelor Sala

Cercul ştiinţific de Drept public

Drept

Conf. univ. dr. COSTACHE Gheorghe – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 201

Cercul ştiinţific de Drept privat

Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana  coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 202

Cercul ştiinţific de Științe Administrative

Administrație Publică

Lect. univ. dr. Cristiana BANU coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 204