Departamentul Științe Economice 3

Denumirea  cercului

Program de studiu

Coordonatori

Programarea şedinţelor

Sala

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi:

Asist.univ.dr. Loredana VĂCĂRESCU-HOBEANU  

CIEL – Manager – Cerc şi Laborator de contabilitate informatizatăL – Manager – Cerc şi Laborator de contabilitate informatizată

Contabilitate şi Informatică de Gestiune

Conf.univ.dr. Madălina BOGDAN – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Et. 3

Sala 301

DIAFIN-RISC.EV – Cerc şi Laborator de Finanţe şi bănci

Finanțe – Bănci

Conf.univ.dr. Dragoş ILIE – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Parter

L1

Management și Antreprenoriat

Management

Prof.univ.dr. Mihail NEGULESCU – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Et. 2

Sala 200

Departamentul Științe Juridice și Administrative 0

Responsabil activitate cercetare ştiinţifică studenţi şi masteranzi: lect.univ.dr. Bogdan GHIDIRMIC

Denumirea cercului Program de studiu Coordonatori Programarea ședințelor Sala

Cercul ştiinţific de Drept public

Drept

Conf. univ. dr. COSTACHE Gheorghe – coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 201

Cercul ştiinţific de Drept privat

Conf. univ. dr. CIOCOIU Mariana  coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 202

Cercul ştiinţific de Științe Administrative

Administrație Publică

Lect. univ. dr. Cristiana BANU coordonator de specialitate

O dată pe semestru

Sala 204