cescja 150x87

Centrul European de Studii și Cercetări Juridice și Administrative - CESCJA

Echipa managerială

Director:

Conf. univ. dr. Popescu Denisa

Director executiv:

Lect. univ. dr. Moise Adrian Cristian

Coordonator activităţi de cercetare ştiinţifică:

Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan

 

Consiliul Ştiinţific

Prof. univ. dr. Bică Gheorghe

Prof. univ. dr. Bădescu Mihai

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril

Conf. univ. dr. Budă Marian

Conf. univ. dr. Firică Cristian

Lect. univ. dr. Marica Alexandrina

Lect. univ. dr. Sandu Ionel

 

Şefii colectivelor de cercetare

Şefii colectivelor de cercetare:

Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert

Responsabilul activităţilor de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor:

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

Colectivul de cercetare de Drept Public

1. Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta - şef colectiv de cercetare

2. Conf. univ. dr. Bujor Florescu - membru

3. Lect. univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina - membru

4. Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan - membru

5. Lect. univ. dr. Dragomiroiu Gheorghe - membru

6. Lect. univ. dr. Ignat Claudiu - membru

7. Lect. univ. dr. Munteanu Ana Maria - membru

Colectivul de cercetare de Drept Privat

1. Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert - şef colectiv de cercetare

2. Conf. univ. dr. Diaconu Constantin - membru

3. Conf. univ. dr. Budă Marian - membru

4. Conf. univ. dr. Firică Cristian - membru

5. Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana - membru

6. Lect. univ. dr. Pagarin Maria Sofia - membru

7. Lect. univ. dr. Papa Andreea - membru

Colectivul de cercetare de Drept Penal

1. Conf. univ. dr. Costache Gheorghe - şef colectiv de cercetare

2. Prof. univ. dr. Bică Gheorghe - membru

3. Conf. univ. dr. Popescu Denisa - membru

4. Conf. univ. dr. Paraschiv Gavril - membru

5. Lect. univ. dr. Moise Adrian Cristian - membru

6. Lect. univ. Sandu Ionel - membru