Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține în Semestrul II al Anului universitar 2023-2024 evaluări pe parcurs:

- 25.03.2024 - 02.04.2024 - Evaluare pe parcurs 1;

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Drept IFR

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Administrație publică IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Contab si informatica de gestiune IF

Planificarea Evaluării pe parcurs 1 - Management IF