Ghid universitar 2019-2021

Ghid universitar 2019-2021

Convocarea I-a - An univ. 2019-2020, sem I

CONVOCARE

Studenţii masteranzi înscrişi la programul de studii universitare de master Administrație publică și management în context european, sunt convocaţi la sediul Facultăţii din Craiova, str.V.Conta nr.4, sala 003, pentru a discuta tematica şi modul de  întocmire a referatelor şi de realizare a articolului, în perioada de 11-18.11.2019 după următorul program:

Nr. crt.

Denumirea disciplinei

Data

Ora

Sala

1.     

Libertăți fundamentale în spațiu administrativ european

11.11.2019

16.00

Sala 003  din  str. Vasile Conta nr. 4

2.     

Instituțiile Uniunii Europene

12.11.2019

16.00

Sala 003 din  str. Vasile Conta nr. 4

3.     

Statutul funcționarului public european

13.11.2019

16.00

Sala 003  din  str. Vasile Conta nr. 4

4.     

Politici europene privind funcția publică

14.11.2019

16.00

Sala 003  din  str. Vasile Conta nr. 4

5.     

Etică și integritate academică

15.11.2019

16.00

Sala 003  din  str. Vasile Conta nr. 4

6.     

Administrarea patrimoniului

18.11.2019

16.00

Sala 003  din  str. Vasile Conta nr. 4

Orar An univ. 2019-2020, Sem I

Orar Sem I