Practica de specialitate Anul II APMCE

ANUNȚ PRIVIND PRACTICA DE SPECIALITATE A MASTERANZILOR DIN ANUL II,

PROGRAMUL DE STUDII ADMINISTRATIE PUBLICA ȘI MANAGEMENT ÎN CONTEXT EUROPEAN

  • Fiecare masterand va analiza cu atenție obiectivele privind practica de specialitate, prevăzute în fisa disciplinei, care se găsește atât pe site-ul facultății, cât și în contul BlackBoard al fiecărui masterand, la materia Practica de specialitate;
  • Fiecare masterand va consulta Lista cu bazele de practică (a se descarca de aici) cu care facultatea are încheiate convenții.

În cazul în care nu veți putea efectua practica la una din instituțiile din Lista cu bazele de practică, puteți să alegeți oricare altă instituție de profil, inclusiv la locul de muncă (din orice localitate), dacă prin activitatea desfășurată acolo se pot atinge obiectivele prevăzute în fișa disciplinei (a se descarca de aici) (de exemplu masteranzii care lucrează în poliție, penitenciare, sau alte instituții, unde în activitatea desfășurată se regăsesc obiectivele prevăzute în fișa disciplinei la Practica de specialitate). Așadar, masteranzii care lucrează în poliție sau penitenciare pot efectua în cadrul acestor instituții practica de specialitate. De asemenea, practica poate fi efectuată în cadrul primăriei unei localități, la compartimentul de profil juridic.

Vă reamintim că trebuie să efectuați 90 de ore de practică de specialitate în cursul semestrului I al anului universitar 2022-2023, sens în care trebuie:

Orare An univ. 2022-2023, sem I

Orar Anul I APMCE

Orar Anul II APMCE

Evaluarea cunoștințelor An univ 2021-2022, Semestrul II

Evaluarea cunoștințelor la programul de studii universitare de master

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT ÎN CONTEXT EUROPEAN

AN UNIVERSITAR  2021-2022, SEMESTRUL II

            Masteranzii de la programul de studii universitare de master APMCE vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

            Fiecare masterand, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va anunța telefonic la secretariat tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

            Referatul trebuie să conțină minim 10 pagini format A4, scris cu fontul Times New Roman, mărime 14, spațiere 1,5 rând. Referatul obligatoriu trebuie să conțină pe prima pagină denumirea disciplinei, numele și prenumele cadrului didactic titular de disciplină – numele masterandului și anul de studiu. Referatul va cuprinde o introducere a temei alese, dezvoltarea cercetării întreprinse și concluziile masterandului.

            Masterandul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către masterand, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

            În sesiunea de examen, masterandul, va prezenta: referatul și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul II, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

            Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Pachet plan de învățământ 2021-2023

Pachet plan de învățământ APMCE