Practica de specialitate pentru Anul II AISPP

Stimaţi studenţi,

Practica de specialitate, ca disciplină obligatorie din Planul de învăţământ al semestrului acesta, se va derula pentru unii dintre dvs. prin proiectele Corpului Experţilor Contabili şi al Contabililor Autorizaţi din România - CECCAR – prin proiectele ACCES - facilitarea accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică – Pilonul I și Îmbunătățirea competențelor practice ale studenților prin activități de învățare la locul de muncă, consiliere și orientare în carieră – Viitor pentru studenți!, cofinanțate de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentul care atestă că aţi efectuat numărul de 84 ore de practică este Atestatul cu calificativul obţinut, pe care îl veţi obţine de la societatea care v-a primit în practică.

Studenţii care nu sunt în GT al proiectelor au modelul acestui document ataşat pe site (Atestat de practică), ceilalţi îl veți primi de la tutorii de practică.

Acest document îl veți prezenta în sesiunea de iarna de examene.

Profesor coordonator practică de specialitate,

Lect.univ.dr. Cocoşilă Mihaela

Ghid universitar 2021-2023

Ghid universitar 2021-2023

Consultații cadre didactice - An univ. 2021-2022, sem.II

Consultatii cadre didactice

Consultații cadre didactice - An univ. 2020-2021, sem.II

Consultatii cadre didactice

Pachet plan de învățământ 2021-2022

Pachet plan de învățământ

Ghid universitar 2020-2022

Ghid universitar 2020-2022

Responsabili practică An univ. 2021-2022

Responsabili practică anul II AISPP: Lect. univ. dr. Cocoşilă Mihaela

Lista îndrumătorilor de an 2020-2021

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.                 

Lect. univ. dr.

Cocoșilă Mihaela

Anul I Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

2.                 

Prof. univ. dr.

Nicola Gavrilă Laura

Anul II Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF