Anunț de interes general privind desfășurarea activității didactice

pentru programele de studii de licență și master, în format online sincron

 

           In conformitate cu Hotărârea Senatului Universității Spiru Haret din data de 29.11.2023, a Metodologiei proprii privind desfășurarea activităților didactice în modul mixt, în care sunt stipulate activitățile concrete întreprinse pentru desfășurarea învățământului online la parametri ridicați privind calitatea învățământului, și în conformitate cu Legea învățământului superior, nr. 199/2023, Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurarea a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice și evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice și de comunicație sincrone specifice s-a stabilit ca in perioadele:

- 04.12.2023 - 19.01.2024 (Semestrul I);

- 19.02.2024 - 05.04.2024 (Semestrul II),

activitatea didactică pentru programele de studii de licență și master să se desfășoare în format online sincron, in zilele si intervalele orare prevazute în orarul fiecărui program de studii.

Conectarea studenților și a masteranzilor la cursuri și seminarii se va realiza în aceste perioade prin accesarea linkului recurent din Platforma de e-Learning Blackboard Academic Suite de la fiecare disciplina, pe care îl veți regăsi în rubrica Conținut curs și respectiv Seminarii de la fiecare disciplină. 

În vederea accesării cu succes a Aplicației Google Meet, intermediată de Platforma de e-Learning Blackboard Academic Suite, vă rugăm să accesați și să aprofundați Ghidurile de acces la activitatea didactica prin aplicația Google Meet: https://www.spiruharet.ro/ghiduri-acces.html

Conform art. 32, alin (2), toate activitățile de evaluare continuă și evaluare sumativă de tip examen, se vor realiza în condițiile întâlnirii nemijlocite în campusul universitar a studenților cu cadrele didactice și de cercetare.”