Planificare Sesiune vară - An univ.2020-2021

Științe Penale și Criminalistică

Teme referate An univ. 2020-2021, sem II

SEMESTRUL II 

 DREPT INTERNATIONAL PENAL download
INFRACTIUNI PREVAZUTE IN LEGI SPECIALE download
METODE TEHNICO -TACTICE MODERNE download
PROCEDURI SPECIALE IN  PROCESUL PENAL download

Orare An univ. 2020-2021, Sem II

Orar Anul I SPC

Pachet plan de învățământ 2020-2021

Pachet plan de invățământ - SPC

Teme de disertație sesiunea Iulie 2021/Septembrie 2021/ Februarie 2022

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

 

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Procedura de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare studii online - 8 mai 2020

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertație

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertație

Ghid universitar 2020-2021

Ghid universitar 2020-2021

Responsabili practică An univ. 2020-2021

Responsabili practică

Lista îndrumătorilor de an 2020-2021

Nr. crt.

Anul de studii

Numele şi prenumele tutorelui

Telefon

Adresa e-mail

1

I

Moise Adrian

+40 722524040

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Evaluarea cunoștințelor An univ 2020-2021

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2020-2021

 

Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va anunța telefonic la secretariat  tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, atestatul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Cadre didactice An univ 2020-2021

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

 

    2

Conf.univ.dr. BICĂ DENISA LOREDANA

Instituții de drept penal.            Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

  

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

   4

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    6

Lect.univ.dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.