Convocarea a II-a - An univ. 2019-2020, sem I

CONVOCARE

Studenţii masteranzi înscrişi la programul de studii universitare de master Ştiinţe penale şi criminalistică, sunt convocaţi la sediul Facultăţii din Craiova, str.V.Conta nr.4, sala 003, pentru a discuta:

  • stadiul de realizare al referatelor pentru evaluarea cunoștințelor pentru semestrul I,
  • alegerea instituției unde va efectua stagiul de practică și întocmirea caietului de practică,
  • alegerea și discutarea modului de realizare a temelor pentru lucrarea de disertație,

după următorul program:

10.12.2019 orele 17.00 la disciplina Etică și integritate academică

11.12.2019 orele 17.00 la disciplina Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

12.12.2019 orele 17.00 la disciplina Drept execuţional penal

13.12.2019 orele 17.00 la disciplina Instituţii procesual penale

14.12.2019 orele 19.oo la disciplina Instituţii de drept penal

Anunț practică de specialitate - An univ. 2019-2020

Studenții de la programul de studii universitare de master : Științe penale și criminalistică, vor efectua în semestrul I din acest an universitar,  PRACTICA DE SPECIALITATE, pe parcursul ultimei săptămâni din semestru.

Această activitate, se desfășoară potrivit criteriilor stabilite în Regulamentul postat pe site, timpul acordat fiind de 30 de ore, echivalentul unei săptămâni (cinci zile a câte 6 ore pe zi), la unul din Centrele de practică afișate pe site-ul programului de studii.

Studenții care doresc să efectueze practica de specialitate la un alt centru decât cele afișate, se vor prezenta la Facultate, unde vor lua legătura cu coordonatorul programului de studii universitare de master, pentru întocmirea documentelor necesare.

Fisele de disciplina An universitar 2019-2020

Drept executional penal download
Drept international penal download
Infractiuni prevazute in legi speciale download
Institutii de drept penal download
Institutii procesual penale download
Metode tehnico-stiintifice si tactice moderne de investigare penala download
Proceduri speciale in procesul penal download
Reguli metodologice aplicate in investigarea criminalistica download
Etica si integritatea academica download
Practica de specialitate download

Orare An univ 2019-2020, Semestrul I

Anul I SPC

Practica de specialitate

Regulament
 
Cerere tip pentru efectuarea practicii

Citește mai mult:Practica de specialitate

Ghid universitar 2019-2020

Ghid universitar 2019-2020

Examen de disertatie sesiunea iulie 2019/sept. 2019/febr.2020

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Cadre didactice An univ 2019-2020

TABEL NOMINAL

CADRE DIDACTICE PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

 

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    2

Conf.univ.dr. BICĂ DENISA LOREDANA

Instituții de drept penal.            Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   4

Conf.univ.dr. PARASCHIV GAVRIL

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   6

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    7

Lect.univ.dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Evaluarea cunostintelor An univ 2019-2020

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2019-2020

 

  Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

  Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va întocmi o cerere la secretariat pentru tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

  Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

  În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, caietul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.