Orar An universitar 2017-2018

Orar Semestrul II

Anunţ restanţe, credite şi diferenţe - iarna 2018

În perioada 22 ianuarie -11 februarie 2018 studenții anilor terminali pot susține examene restanțe, credite și diferențe după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 100 de lei pentru fiecare disciplină în parte.

Anunţ prezentare referate semestrul I, An univ. 2017-2018

  Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ, vor depune la secretariatul Facultății, referatele (în format fizic și electronic - CD) și articolul (în format electronic - CD),  realizate pentru sesiunea februarie 2018,  până pe data de 29.01.2018, pentru a putea fi verificate de profesorii titulari de disciplină.

Planificarea examenelor Sesiunea februarie 2018

Planificarea examenelor Sesiunea febr. 2018

Examen de disertatie sesiunea iulie 2018/sept. 2018/febr.2019

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Teme referate An universitar 2017-2018, Semestrul I

INSTITUTII DE DREPT PENAL download
DREPT EXECUTIONAL PENAL download
INSTITUTII PROCESUAL PENALE download
REGULI METODOLOGICE APLICATE IN INVESTIGAREA CRIMINALISTICA download

Fisele de disciplina An universitar 2017-2018

Drept executional penal download
Drept international penal download
Infractiuni prevazute in legi speciale download
Institutii de drept penal download
Institutii procesual penale download
Metode tehnico-stiintifice si tactice moderne de investigare penala download
Proceduri speciale in procesul penal download
Reguli metodologice aplicate in investigarea criminalistica download

Ghid universitar 2017-2018

Programul de studii Masterat

 Ştiinţe penale şi criminalistică 2017-2018

download

Examen de disertatie sesiunea iulie 2017/sept. 2017/febr.2018

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică download
Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală download
Institutii de drept penal download
Institutii procesual penale download
Drept international penal download
Drept executional penal download
Proceduri speciale în procesul penal download
Infracțiuni prevăzute în legi speciale download

 

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Comisia Examenului de Disertație - SPC iulie 2017