Planificarea sesiunii de iarna 2018-2019

PLANIFICAREA EXAMENELOR - SESIUNEA FEBRUARIE 2019

Nr.

crt.

Denumirea disciplinei

Data

 și ora susținerii

Locul desfășurării

1

Drept execuțional penal

04.02.2019.

Ora 16.00

Sala 301

2

Etică și integritate academică

05.02.2019.

Ora 16.00

Sala 301

3

Practica de specialitate

06.02.2019.

Ora 16.00

Sala 301

4

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

07.02.2019.

Ora 16.00

Sala 301

5

Instituţii procesual penale

08.02.2019.

Ora 16.00

Sala 301

6

Instituţii de drept penal

09.02.2019.

Ora 09.00

Sala 301

 

 

Anunt depunere referate

Anunt depunere referate

Practica de specialitate 2018-2019

Regulament
 

Ghid universitar 2018-2019

Ghid universitar 2018-2019

Examen de disertatie sesiunea iulie 2019/sept. 2019/febr.2020

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Cadre didactice An univ 2018-2019

TABEL NOMINAL

CADRE DIDACTICE PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

 

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    2

Conf.univ.dr. POPESCU DENISA LOREDANA

Instituții de drept penal.            Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   4

Conf.univ.dr. PARASCHIV GAVRIL

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   6

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    7

Lect.univ.dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Convocări - An universitar 2018-2019, sem I

CONVOCAREA I   

     Studenţii masteranzi înscrişi la programul de studii universitare de master Ştiinţe penale şi criminalistică, sunt convocaţi la sediul Facultăţii din Craiova, str.V.Conta nr.4, pentru a discuta tematica şi modul de  întocmire a referatelor şi de realizare a articolului, în zilele de 22-23.11.2018 după următorul program:

JOI

22.11.2018 orele 17.00 la disciplina Drept execuţional penal

22.11.2018 orele 18.00 la disciplina Etică și integritate academică

22.11.2018 orele 19.00 la disciplina Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

VINERI

23.11.2018 orele 17.00 la disciplina Instituţii procesual penale

23.11.2018 orele 19.oo la disciplina Instituţii de drept penal

Citește mai departe: Convocări - An universitar 2018-2019, sem I

Evaluarea cunostintelor An univ 2018-2019

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2018-2019

 

  Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

  Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va întocmi o cerere la secretariat pentru tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

  Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

  În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, caietul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.