Ghid universitar 2020-2021

Ghid universitar 2020-2021

Responsabili practică An univ. 2020-2021

Responsabili practică

Lista îndrumătorilor de an 2020-2021

Nr. crt.

Anul de studii

Numele şi prenumele tutorelui

Telefon

Adresa e-mail

1

I

Moise Adrian

+40 722524040

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Evaluarea cunoștințelor An univ 2020-2021

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2020-2021

Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va întocmi o cerere la secretariat pentru tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, caietul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Cadre didactice An univ 2020-2021

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

 

    2

Conf.univ.dr. BICĂ DENISA LOREDANA

Instituții de drept penal.            Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

  

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

   4

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    6

Lect.univ.dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Orare An univ. 2020-2021, Sem I

Orar Anul I SPC

Fisele de disciplina An univ 2020-2021

Drept executional penal download
Drept international penal download
Infractiuni prevazute in legi speciale download
Institutii de drept penal download
Institutii procesual penale download
Metode tehnico-stiintifice si tactice moderne de investigare penala download
Proceduri speciale in procesul penal download
Reguli metodologice aplicate in investigarea criminalistica download
Etica si integritatea academica download
Practica de specialitate download

Coordonator program: Conf.univ.dr. Gheorghe Costache

Examen de Disertație sesiunea Iulie 2020/Septembrie 2020/Februarie 2021

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

Anexa la regulamentul propriu de organizare si desfașurare e Examenului de licență/disertație - 8 mai 2020

Procedura de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare studii online - 8 mai 2020

Anexa la metodologia proprie privind desfasurarea si organizarea examenelor de licenta si disertatie

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertație

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertație

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat