Orar An univ. 2023-2024, Semestrul II

Orar Anul I SPC

Până la data de 05.04.2024, cf. Hotărârii Senatului activitatea didactică se va desfășura online sincron, în zilele și intervalele orare prevăzute în orarul fiecărui program de studii.

Teme referate An univ. 2023-2024, sem II

SEMESTRUL II 

 DREPT INTERNATIONAL PENAL download
INFRACTIUNI PREVAZUTE IN LEGI SPECIALE download
METODE TEHNICO -TACTICE MODERNE download
PROCEDURI SPECIALE IN  PROCESUL PENAL download

Practica de specialitate An univ 2023-2024

In perioada 15-19.01.2024, studenții de la programul de studii universitare de master Științe penale si criminalistică vor efectua practica de specialitate, la unul din centrele de practică (de aici).

Obiectivele practicii sunt prevăzute in Fișa disciplinei ( de aici), iar pentru detalii puteți consulta și Ghidul pentru practica de specialitate (de aici). Convenția cadru se poate descarca de aici

La finalul acestei activitati fiecare student va intocmi un caiet de practica (de aici) pe care il va prezenta la colocviul de practica.

Teme de disertație sesiunea Iulie 2024/Septembrie 2024/ Februarie 2025

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de masterat

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație

Evaluarea cunoștințelor An univ 2023-2024

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2023-2024

 

Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va anunța telefonic la secretariat  tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, atestatul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Consultații cadre didactice - An univ. 2023-2024, sem.II

Consultații cadre didactice

Ghid încărcare referate pe platforma Blackboard

Ghid incărcare referate

Practici de admitere pentru Anul universitar 2022-2023

Practici de admitere studii de master

Misiunea didactică și de cercetare

Misiunea didactică și de cercetare SPC

Ghid de participare la cursurile online

Ghid de participare la cursurile online