Teme referate An univ. 2021-2022, sem II

SEMESTRUL II 

 DREPT INTERNATIONAL PENAL download
INFRACTIUNI PREVAZUTE IN LEGI SPECIALE download
METODE TEHNICO -TACTICE MODERNE download
PROCEDURI SPECIALE IN  PROCESUL PENAL download

Pachet plan de învățământ 2021-2022

Pachet plan de invățământ

Procedura Colectarea si rambursarea parțială a taxelor

Procedura Colectarea si rambursarea parțială a taxelor

Teme de disertație sesiunea Iulie 2022/Septembrie 2022/ Februarie 2023

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

 

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de masterat

Procedura de organizare și desfășurare a examenelor de finalizare studii online - 8 mai 2020

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație

Informații privind practica de specialitate - SPC

Studenții de la programul de studii universitare de master : Științe penale și criminalistică, vor efectua în semestrul I din acest an universitar,  PRACTICA DE SPECIALITATE, pe parcursul ultimei săptămâni: 17-21.01.2022.

Obiectivele ce trebuie avute în vedere pe parcursul practicii, sunt cele stabilite în Fișa disciplinei (de aici), iar pentru detalii puteți consulta și Ghidul pentru practica de specialitate (de aici).

Această activitate, se desfășoară potrivit prevederilor stabilite în Regulamentul privind practica de specialitate (de aici), pe o perioadă de 30 de ore, echivalentul unei săptămâni (cinci zile a câte 6 ore pe zi), la unul din Centrele de practică afișate pe site-ul programului de studii (de aici).

La finalizarea practicii, se va completa un Atestat de practică, (de aici), semnat și ștampilat de partenerul de practică, care va fi trimis scanat pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în perioada 22-25.01.2022.

Studenții pot să efectueze practica de specialitate și la un alt centru decât cele afișate, cu acordul partenerului de practică, unde se pot atinge obiectivele stabilite în Fișa disciplinei.

 În situația în care partenerul de practică vă solicită adeverință prin care să demonstrați calitatea de student, sau solicită copie de pe parteneriatul pe care îl are Facultatea cu instituția respectivă (cele din tabel), vă adresați Secretariatului Facultății.

În perioada stagiului de practică, studentul va respecta programul și regulile de ordine interioară ale partenerului și va putea consulta numai documentele pe care acesta le  poate pune la dispoziția opiniei publice.

Ghid universitar 2021-2022

Serie 2021-2022

Caiet de practică

Caiet de practică

Consultații cadre didactice - An univ. 2021-2022, sem.I

Consultații cadre didactice

Responsabili practică An univ. 2021-2022

Responsabili practică

Îndrumător de an 2021-2022

Nr. crt.

Anul de studii

Numele şi prenumele tutorelui

Telefon

Adresa e-mail

1

I

Moise Adrian

+40 722524040

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.