Informatii privind practica de specialitate - SPC

Studenții de la programul de studii universitare de master : Științe penale și criminalistică, vor efectua în semestrul I din acest an universitar,  PRACTICA DE SPECIALITATE, pe parcursul ultimei săptămâni: 17-21.01.2022.

Obiectivele ce trebuie avute în vedere pe parcursul practicii, sunt cele stabilite în Fișa disciplinei (de aici), iar pentru detalii puteți consulta și Ghidul pentru practica de specialitate (de aici).

Această activitate, se desfășoară potrivit prevederilor stabilite în Regulamentul privind practica de specialitate (de aici), pe o perioadă de 30 de ore, echivalentul unei săptămâni (cinci zile a câte 6 ore pe zi), la unul din Centrele de practică afișate pe site-ul programului de studii (de aici).

La finalizarea practicii, se va completa un Atestat de practică, (de aici), semnat și ștampilat de partenerul de practică, care va fi trimis scanat pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. în perioada 22-25.01.2022.

Studenții pot să efectueze practica de specialitate și la un alt centru decât cele afișate, cu acordul partenerului de practică, unde se pot atinge obiectivele stabilite în Fișa disciplinei.

 În situația în care partenerul de practică vă solicită adeverință prin care să demonstrați calitatea de student, sau solicită copie de pe parteneriatul pe care îl are Facultatea cu instituția respectivă (cele din tabel), vă adresați Secretariatului Facultății.

În perioada stagiului de practică, studentul va respecta programul și regulile de ordine interioară ale partenerului și va putea consulta numai documentele pe care acesta le  poate pune la dispoziția opiniei publice.

Ghid universitar 2021-2022

Serie 2021-2022

Responsabili practică An univ. 2021-2022

Responsabili practică

Lista îndrumătorilor de an 2021-2022

Nr. crt.

Anul de studii

Numele şi prenumele tutorelui

Telefon

Adresa e-mail

1

I

Moise Adrian

+40 722524040

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Evaluarea cunoștințelor An univ 2021-2022

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2021-2022

 

Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va anunța telefonic la secretariat  tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, atestatul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Pachet plan de învățământ 2021-2022

Pachet plan de invățământ - SPC

Coordonator program: Conf.univ.dr. Gheorghe Costache

Cadre didactice An univ 2021-2022

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

 

    2

Conf.univ.dr. BICĂ DENISA LOREDANA

Instituții de drept penal.            Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

  

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

   4

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    6

Lect.univ.dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.