Orar An universitar 2018-2019

Orar Semestrul l 

Examen de disertatie sesiunea iulie 2018/sept. 2018/febr.2019

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Teme referate An universitar 2018-2019, Semestrul I

INSTITUTII DE DREPT PENAL download
DREPT EXECUTIONAL PENAL download
INSTITUTII PROCESUAL PENALE download
REGULI METODOLOGICE APLICATE IN INVESTIGAREA CRIMINALISTICA download

Fisele de disciplina An universitar 2018-2019

Drept executional penal download
Drept international penal download
Infractiuni prevazute in legi speciale download
Institutii de drept penal download
Institutii procesual penale download
Metode tehnico-stiintifice si tactice moderne de investigare penala download
Proceduri speciale in procesul penal download
Reguli metodologice aplicate in investigarea criminalistica download

Ghid universitar 2017-2018

Programul de studii Masterat

 Ştiinţe penale şi criminalistică 2017-2018

download

Regulamente studii

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor download
Regulament sustinere examene licenta-disertatie download

Coordonator program: Conf.univ.dr. Gheorghe Costache

Ghid pentru studii universitare de masterat

Programul de studii Masterat - Ştiinţe penale şi criminalistică 2017-2018 download
Programul de studii Masterat - Ştiinţe penale şi criminalistică 2016-2017 download
Programul de studii Masterat - Ştiinţe penale şi criminalistică 2015-2016 download