Consultații cadre didactice - An univ. 2022-2023, sem.II

Consultații cadre didactice

Teme de disertație sesiunea Iulie 2023/Septembrie 2023/ Februarie 2024

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de masterat

Ghid de participare la cursurile online

Ghid de participare la cursurile online

Orare An univ. 2022-2023, sem II

Orar Anul I SPC

  Începând cu data de 20.02.2023  toate activitățile de predare și cele aplicative (seminare, aplicații practice, etc) se vor desfășura în sistem on-line, conform orarului întocmit.

Teme referate An univ. 2022-2023, sem II

SEMESTRUL II 

 DREPT INTERNATIONAL PENAL download
INFRACTIUNI PREVAZUTE IN LEGI SPECIALE download
METODE TEHNICO -TACTICE MODERNE download
PROCEDURI SPECIALE IN  PROCESUL PENAL download

Pachet plan de învățământ 2022-2023

Pachet plan de invățământ

Procedura Colectarea si rambursarea parțială a taxelor

Procedura Colectarea si rambursarea parțială a taxelor

Ghid universitar 2021-2022

Serie 2021-2022

Caiet de practică

Caiet de practică