Convocări - An universitar 2018-2019, sem II

Studenţii masteranzi înscrişi la programul de studii universitare de master Ştiinţe penale şi criminalistică, sunt convocaţi la sediul facultăţii din Craiova, str. V.Conta nr.4, sala 301, pentru a discuta tematica şi modul de  întocmire a referatelor şi de realizare a articolului, în zilele de 05-06.04.2019 după următorul program:

VINERI

05.04.2019 orele 16.00 la disciplina Drept internaţional penal

05.04.2019 orele 18.00 la disciplina Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

 SAMBATA

06.04.2019 orele 09.00 la disciplina  Infracțiuni prevăzute în legi speciale

06.04.2019 orele 11.00 la disciplina   Proceduri speciale în procesul penal

Anunt depunere referate

Anunt depunere referate

Practica de specialitate 2018-2019

Regulament
 

Ghid universitar 2018-2019

Ghid universitar 2018-2019

Examen de disertatie sesiunea iulie 2019/sept. 2019/febr.2020

Reguli metodologice aplicate

în investigarea criminalistică

download

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne

de investigare penală

download

Institutii de drept penal

download

Institutii procesual penale

download

Drept international penal

download

Drept executional penal

download

Proceduri speciale în procesul penal

download

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

download

Etică și integritate academică

download

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertatie

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat

Cadre didactice An univ 2018-2019

TABEL NOMINAL

CADRE DIDACTICE PROGRAM DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

 

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    2

Conf.univ.dr. POPESCU DENISA LOREDANA

Instituții de drept penal.            Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   4

Conf.univ.dr. PARASCHIV GAVRIL

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   6

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    7

Lect.univ.dr. DRAGOMIROIU GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Evaluarea cunostintelor An univ 2018-2019

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2018-2019

 

  Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

  Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va întocmi o cerere la secretariat pentru tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

  Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

  În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, caietul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Orar An universitar 2018-2019

Orar Semestrul l 

Orar Semestrul II

Teme referate An univ. 2018-2019, sem II

SEMESTRUL II 

 DREPT INTERNATIONAL PENAL download
INFRACTIUNI PREVAZUTE IN LEGI SPECIALE download
METODE TEHNICO -TACTICE MODERNE download
PROCEDURI SPECIALE IN  PROCESUL PENAL download

Fisele de disciplina An universitar 2018-2019

Drept executional penal download
Drept international penal download
Infractiuni prevazute in legi speciale download
Institutii de drept penal download
Institutii procesual penale download
Metode tehnico-stiintifice si tactice moderne de investigare penala download
Proceduri speciale in procesul penal download
Reguli metodologice aplicate in investigarea criminalistica download
Etica si integritatea academica download
Practica de specialitate download