Studenții și Masteranzii care au prevăzută Practica de specialitate în semestrul II al anului universitar 2023-2043 sunt convocați în data de 16.05.2024, orele 16:00 la sediul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative - Craiova, situat în str. Vasile Conta, nr.4 pentru informare și pregătire a Colocviului de Practică de specialitate.