Regulament Organizarea și desfășurarea studiilor universitare de master in cadrul IOSUM

Regulament

Regulamente

Regulament privind examinarea și notarea studenților

Regulament privind practica studenților

Procedura Procesul de evaluare a studenților

Procedura Procesul de evaluare a studenților

Regulamente studii

Regulament privind activitatea profesionala a studentilor download
Regulament sustinere examene licenta-disertatie download

Ghid pentru studii universitare de masterat

Programul de studii Masterat - Ştiinţe penale şi criminalistică 2017-2018 download
Programul de studii Masterat - Ştiinţe penale şi criminalistică 2016-2017 download
Programul de studii Masterat - Ştiinţe penale şi criminalistică 2015-2016 download