Procedura Colectarea si rambursarea parțială a taxelor

Procedura Colectarea si rambursarea parțială a taxelor

Ghid universitar 2021-2022

Serie 2021-2022

Caiet de practică

Caiet de practică

Responsabili practică

Responsabili practică

Îndrumător de an

Nr. crt.

Anul de studii

Numele şi prenumele tutorelui

Telefon

Adresa e-mail

1

I

Moise Adrian

+40 722524040

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Evaluarea cunoștințelor An univ 2022-2023

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR

 LA PROGRAMUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

 ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTICĂ

AN UNIVERSITAR  2022-2023

 

Studenții de la programul de studii universitare de master ȘTIINȚE PENALE ȘI CRIMINALISTCĂ, vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

Fiecare student, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va anunța telefonic la secretariat  tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

Studentul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către student, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

În sesiunea de examen, studentul, va prezenta: referatul, atestatul de practică și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul I, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.

Pachet plan de învățământ 2020-2021

Pachet plan de invățământ - SPC

Coordonator program: Conf.univ.dr. Gheorghe Costache

Coordonator program: Conf.univ.dr. Gheorghe Costache Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Cadre didactice

Nr.crt

Gradul didactic, numele și prenumele

Disciplina

Adresa de e-mail

Obs.

    1

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept procesual penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  

 

    2

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Instituții de drept penal.           

Infracțiuni prevăzute în legi speciale

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    3

  

Conf.univ.dr. COSTACHE GHEORGHE

Drept execuțional penal

Drept internaţional penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. 

 

   4

Conf.univ.dr. MOISE ADRIAN CRISTIAN

Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

Metode tehnico-ştiinţifice şi tactice moderne de investigare penală

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

   5

Lect.univ.dr. STĂNCIULESCU DANIELA

Etica și integritate academică

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

    6

Prof.univ.dr. BICĂ GHEORGHE

Proceduri speciale în procesul penal

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.