Anul universitar 2022-2023

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Marti, orele15:00-17:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 13:00 -15:00, Sala 100