Anul universitar 2023-2024

Semestrul II

Decan

Conf. univ. dr. Firică Cristian Manuel

Marti, orele13:00-15:00, Decanat

Prodecan

Conf. univ. dr. Ilie George Dragoș

Luni, orele 9:00 -11:00, Sala 100