Conform Hotararii Senatului USH 85/ 2022 începând cu anul univeristar 2022-2023, sesiunea Iulie 2023 examenul de licenta se va organiza la 2 probe:
- proba 1 - Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate;
- proba 2 - Prezentarea si sustinerea lucrarii de licenta
 
Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație
Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație

Centralizator teme Licență CIG

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licență

Sinteze licenta CIG

Tematica licenta CIG

Variante intrebari tip grila CIG