Regulament - practică de specialitate

Anunț practică An univ 2021-2022, sem II

În anul universitar 2021-2022, studenţii anului II, de la programul de studii universitare de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, vor efectua pe tot parcursul semestrului II - Practica de specialitate, câte 6 ore pe săptămână.

Astfel, toţi studenţii sunt invitaţi să participe la întâlnirile cu profesorul responsabil, conf.univ.dr. BOGDAN ANCA MĂDĂLINA, conform orarului, în sistem on-line pe platforma Google Meet.

Fisa disciplinei Practica de specialitate

Lista partenerilor de practică de specialitate

Atestat de practică de specialitate

Responsabil practică CIG An univ. 2021-2022

Responsabil practică anul II CIG: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Responsabili de practică în anul universitar 2022-2023

Responsabili practică