Precizări privind Examenul de Licenţă sesiunea Iulie 2018

Conform Hotărârii Senatului Universităţii nr.71 /3 aprilie 2018 perioada de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examene de finalizare a studiilor este 02-06 iulie 2018.

Perioada de înscriere la examenele de finalizare de studii este 18 - 22 iunie 2018.

Documente cuprinse in dosarul de înscriere la Examenul de Licenta sesiunea Iulie 2018