Practici de admitere pentru Anul universitar 2022-2023

Practici de admitere Program de studii de licenta

Misiunea didactică și de cercetare

Misiunea didactică și de cercetare CIG

Lista îndrumătorilor de an 2022-2023

 

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.                 

Lect. univ. dr.

Bogdănoiu Cristiana

Anul I Contabilitate şi Informatică de Gestiune, IF

2.                 

Lect. univ. dr.

Ghiță Mirela

Anul II Contabilitate şi Informatică de Gestiune, IF

3.                 

Conf. univ. dr.

Rotaru Simona

Anul III Contabilitate şi Informatică de Gestiune, IF

Consultații cadre didactice - An univ. 2022-2023, sem.II

Consultatii cadre didactice

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Detalii privind plata taxelor de studii prin banca

Date cont USH Craiova