Şefii colectivelor de cercetare:

Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

Lect. univ. dr. Titulescu Paul Robert

Responsabilul activităţilor de cercetare ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor:

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe