Centralizator teme Licență AP

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licență

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Licenta/Disertație