Ghid acces platforma e-learning Blackboard pentru studenți

Ghid acces platforma educațională

Sustenabilitate proiect POCU/90/6.13/6.14/107375 PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR

Obiectivul proiectului:

Obiectivul general

Creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, din cadrul Universității Spiru Haret. Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră și promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală la viața activă. Grupul țintă este alcătuit din 250 de studenți. În cadrul proiectului, studenții grupului țintă vor beneficia de stagii de practică organizate la angajatori care au rezultate deosebite în activitate, de activități de informare și consiliere profesională, de participarea la activitatea unor firme de exercițiu, de vizite de studii la întreprinderi performante, de subvenții și premii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului: – va crește calitatea pregătirii profesionale a absolvenților Universității Spiru Haret – va crește numărul absolvenților cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă în 6 luni de la finalizarea studiilor – va crește productivitatea muncii în întreprinderile ce vor angaja studenții participanti la activitățile din prezentul proiect (având deprinderi de muncă formate în timpul stagiilor de practică, după angajare, studenții vor participa activ la activitatea economică a întreprinderii fără a mai fi nevoie de stagii de instruire prealabilă. - va crește numărul de persoane cu un traseu profesional optim (studenții din grupul țintă vor beneficia de servicii de orientare în carieră).

Citește mai mult:Sustenabilitate proiect POCU/90/6.13/6.14/107375 PREGĂTIȚI PENTRU VIITOR

ANUNT PRIVIND INSCRIEREA SI ADMITEREA LA PROGRAMUL DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICA.

Pentru mai multe detalii accesati site-ul Departamentului pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) - dppd.spiruharet.ro

Credite bancare pentru studii

 

STUDENŢII ŞI ABSOLVENŢII STUDIILOR LICEALE CARE ACCED ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢĂMÂNT UNIVERSITAR SAU POSTLICEAL, POT BENEFICIA DE CREDITE BANCARE PENTRU PLATA STUDIILOR, FĂRĂ DOBÂNDĂ, CU TERMEN DE RAMBURSARE DE 10 ANI ŞI TERMEN DE GRAŢIE DE 5 ANI

La data de 22.06.2018, a fost publicată în M.O., Partea I, nr. 516, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 50, din 21.06.2018, privind implementarea Programului guvernamental  „Investeşte în tine”

Conform prevederilor art 1 şi 3 din Ordonanţă, tinerii cu vârste cuprinse între 16-26 ani, precum şi persoanele cu vârste între 26-55 ani, cuprinse în sistemul de învăţământ pot accesa, de la unităţile bancare, credite în valoare de 40.000 lei, respectiv 35.000 lei, fără dobândă, aceasta urmând să fie  suportată de la bugetul de stat.

Creditele pot fi suplimentate cu sume de până la 20.000 lei, în cazul în care beneficiarul este angajat sau se angajează, pe perioada derulării creditului.

Potrivit art 2, alin 5 creditul se acordă pentru o perioadă maximă de 10 ani, cu un termen de graţie de până la 5 ani.

Protocol cazare și bază sportivă

Protocol cazare și bază sportivă

Anunt plată taxă prin modulul de plăţi online integrat în UMS

Vă informăm că aveţi posibilitatea achitării taxei de studiu şi a taxelor pe disciplină şi prin modulul de plăţi online integrat în UMS.

Plăţile online se pot efectua astfel accesând situația școlară la adresa: https://situatiescolara.spiruharet.ro/ums/do/secure/inregistrare_user

Instrucţiuni de la adresa: http://www.spiruharet.ro/data/2014/09/ums.pdf

 

Referitor la plata celor 4 tranşe de studii conform contractului semnat la începerea anului şcolar privind plata acestora, la termenele prevăzute, menţionăm că plăţile în sistem bancar şi P.O.S se consideră achitate la data la care sumele intră în contul Universităţii şi apar în extrasul de cont. Vă rugăm ca pentru evitarea penalizărilor să aveti în vedere circuitul bancar şi să efectuati plata cu cel puţin o zi înainte de data limită.

Comunicat eliberare diplome 2009

Comunicat eliberare diplome 2009