Obiectivul proiectului:

Obiectivul general

Creșterea competențelor profesionale și a gradului de ocupare pentru viitorii absolvenți ai Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova, din cadrul Universității Spiru Haret. Proiectul facilitează dezvoltarea aptitudinilor de muncă ale studenților în cadrul stagiilor de practică, orientarea lor în carieră și promovarea parteneriatelor ce facilitează tranziția de la școală la viața activă. Grupul țintă este alcătuit din 250 de studenți. În cadrul proiectului, studenții grupului țintă vor beneficia de stagii de practică organizate la angajatori care au rezultate deosebite în activitate, de activități de informare și consiliere profesională, de participarea la activitatea unor firme de exercițiu, de vizite de studii la întreprinderi performante, de subvenții și premii. Beneficiile pe termen lung ale proiectului: – va crește calitatea pregătirii profesionale a absolvenților Universității Spiru Haret – va crește numărul absolvenților cu studii superioare care își găsesc un loc de muncă în 6 luni de la finalizarea studiilor – va crește productivitatea muncii în întreprinderile ce vor angaja studenții participanti la activitățile din prezentul proiect (având deprinderi de muncă formate în timpul stagiilor de practică, după angajare, studenții vor participa activ la activitatea economică a întreprinderii fără a mai fi nevoie de stagii de instruire prealabilă. - va crește numărul de persoane cu un traseu profesional optim (studenții din grupul țintă vor beneficia de servicii de orientare în carieră).

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OS1. Cresterea competențelor profesionale cerute pe piața muncii pentru 250 de studenți ai Facultății de Știinte Juridice, Economice și Administrative Craiova. Acest obiectiv va fi realizat prin implementarea activităților Organizarea și desfasurarea stagiilor de practică și Înființarea și desfășurarea activitățiii firmelor de exercițiu; contribuie la realizarea indicatorului 4S129 – Studenți ce beneficiază de sprijin în tranziția de la școală la viața activă. Prin participarea la stagiile de practică, studenții vor dobândi aptitudinile de muncă cerute de angajatori și astfel le vor fi facilitate încadrarea în muncă. Deasemenea, în cadrul stagiilor de practică vor cunoaste potențiali angajatori și vor ști care sunt cerințele acestora și astfel se vor putea prezenta mai bine la interviurile de angajare.

OS2. Crearea unui sistem de informare în domeniul ocupării și formării profesionale, în vederea creșterii ocupării absolvenților cu studii superioare. Acest obiectiv va fi implementat prin realizarea activității 4 Realizarea unei rețele de colaborare în domeniul ocupării și formării profesionale și va contribui la realizarea indicatorului 4S129-Studenți ce beneficiază de sprijin în tranziția de la școală la viața activă și 4S116- Studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea activității de formare.

Rețeaua va cuprinde Universitatea Spiru Haret (Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova) și potențialii angajatori din Regiunea S-V Oltenia. În cadrul rețelei se va face schimb de informații cu privire la necesarul de forță de muncă și de competențe profesionale. Periodic se vor organiza întâlniri între reprezentanți ai rețelei și studenții din grupul țintă în vederea identificării oportunităților de angajare.

OS3. Facilitarea tranziției de la școală la viața activă a 250 de studenți prin activități de consiliere și orientare profesională, stagii de practică performante, participarea la întâlniri cu potențiali angajatori și vizite de studiu. Realizarea acestui obiectiv va contribui la îndeplinirea indicatorului 4S116 – Studenți care își găsesc un loc de muncă la încetarea calității de participant și la îndeplinirea indicatorului 4S117- Cursanți/ studenți care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant și a indicatorului 4S115-Persoane certificate la încetarea calității de participant.

Centralizator distribuire Ghidului pentru realizarea unor stagii performante de practică

Lista centrelor de practică

Listă responsabili practică

Sustenabilitate activitate de practică

Sinteza rezultatelor obținute

Sustenabilitate_IS Bloom Media SRL_Prezentare

Sustenabilitate_IS ConsInvest SRL_Prezentare

Sustenabilitate Pregatiti pentru viitor A2.3. Firme de exercitiu