Planificarea sesiunii de iarna - An univ. 2019-2020

Planificarea examenelor Anul I FAPE

Planificarea examenelor Anul II FAPE

Practica de specialitate 2019-2020

                   ANUNȚ

             PENTRU SUSȚINEREA  ȘI  PROMOVAREA  EXAMENULUI  DE PRACTICĂ(An II Sem III)

 

  

La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii: finanţe şi administraţie publică europeanăsemestrul III, masteranzii trebuie să prezinte la examen: caietul de practică, convenţia-cadru şi atestatul de practică. Perioada de practică este de: 3 săptămâni × 5 zile/săptămână × 6 ore /zi, iar durata reprezintă un număr de  90 ore.

conventia cadru,

atestatul de practica şi

caietul de practica.

                                                                                    Titular disciplina:

                                                                     Lect.univ.dr. COCOȘILĂ  Mihaela

Coordonator program: Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel

Orare An univ 2019-2020, Semestrul I

Semestrul I FAPE

Semestrul III FAPE

Ghid universitar 2018-2020

Ghid universitar 2018-2020

Fisele Disciplinelor

SEMESTRUL I

Finante publice europene download
Uniunea Europeana si integrarea Romaniei in structurile europene download
Drept financiar si fiscal european download
Mecanisme fundamentale in administratia publica download
Managementul administratiei publice regionale download

SEMESTRUL II

Gestiunea financiar contabil ain administratia publica download
Sisteme informatice de asistare a deciziei financiare download
Politicile Uniunii Europene download
Managementul proiectelor europene download
Comunicare interculturala in limba engleza download
Practica download

Citește mai mult:Fisele Disciplinelor