Anunț încărcare referate - An univ. 2020-2021

Masteranzii de la programul de studii universitare de master Finanțe și Administrație Publică Europeană, vor încărca în platforma Blackboard referatele pentru disciplinele parcurse în perioada

15.01.2021 - 07.02.2021, orele 17,00, conform Ghidului privind încărcarea referatelor (de aici) .

Evaluarea semestrială este condiționată de încărcarea referatului.

Acestea vor fi verificate și evaluate de cadrele didactice titulare ale disciplinelor respective în perioada sesiunii de examene stabilită în Structura anului universitar 2020-2021.

Studenții care nu vor încărca materialele menționate mai sus până la termenul stabilit, o vor putea face în sesiunea din iunie 2021. Până la acea dată, examenul este considerat ca fiind restanță.

Ghid universitar 2020-2022

Ghid universitar 2020-2022

Responsabili practică An univ. 2020-2021

Responsabili practică

Lista îndrumătorilor de an 2020-2021

Coordonator de program: Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.      

Conf. univ. dr.

Constantinescu Mădălina

Anul I Finanțe și Administrație Publică Europeană IF

2.      

Conf. univ. dr.

Ungureanu Laura

Anul II Finanțe și Administrație Publică Europeană, IF

Orar An univ. 2020-2021

Orar Anul I FAPE

Orar Anul II FAPE

Coordonator program: Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel

Ghid 2019-2021

Ghid 2019-2021