Planificarea sesiunii de iarna - An univ. 2018-2019

Planificarea examenelor - Semestrul l 

Planificarea examenelor - Semestrul III

Practica de specialitate 2018-2019

                   ANUNȚ

             PENTRU SUSȚINEREA  ȘI  PROMOVAREA  EXAMENULUI  DE PRACTICĂ(An II Sem III)

 

      La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii : finanţe şi administraţie publică europeanăsemestrul III, masteranzii trebuie să prezinte la examen :

conventia cadru,

atestatul de practica şi

caietul de practica.

Perioada de practica este 17.12.2018-21.12.2018, 07.01.2019-11.01.2019, 14.01.2019- 18.01.2019 , iar durata reprezinta un numar de  90 ore.

                                                                                    Titular disciplina:

                                                                     Lect.univ.dr. COCOȘILĂ  Mihaela

Ghid universitar 2018-2020

Ghid universitar 2018-2020

Responsabili de practică în anul universitar 2018-2019

Listă cu responsabilii de practică

Orare An universitar 2018-2019

Orar Semestrul II FAPE

Orar Semestrul IV FAPE

Ghid universitar 2017-2019

FINANTE SI ADMINISTRATIE

PUBLICA EUROPEANA 2017-2019

download