Examene restante, credite și diferențe

În perioada 03-14 Iunie 2019 studenții anilor terminali pot susține examene restanțe, credite și diferențe după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 150 de lei pentru fiecare disciplină în parte.

Planificarea sesiunii de vara - An univ. 2018-2019

Planificare examene - sem II

Planificare examene - sem IV

Ghid universitar 2018-2020

Ghid universitar 2018-2020

Responsabili de practică în anul universitar 2018-2019

Listă cu responsabilii de practică

Orare An universitar 2018-2019

Orar Semestrul II FAPE

Orar Semestrul IV FAPE

Ghid universitar 2017-2019

FINANTE SI ADMINISTRATIE

PUBLICA EUROPEANA 2017-2019

download

Coordonator program: Prof. univ. dr. Matei Ion Viorel