În anul universitar 2022-2023, studenţii anului II, ai programului de studii universitare de licenţă CONTABILITATE ŞI INFORMATICĂ DE GESTIUNE, vor efectua pe tot parcursul semestrului II - Practica de specialitate, câte 6 ore pe săptămână.

Astfel, toţi studenţii sunt invitaţi să participe la întâlnirile cu profesorul responsabil, conf.univ.dr. BOGDAN ANCA MĂDĂLINA, conform orarului, în sistem on-line, pe platforma Google Meet în prima lună a semestrului 2, conform Fişei disciplinei. Documentele necesare sunt postate pe platforma Blackboard.

Lista partenerilor de practică de specialitate