Orare An universitar 2017-2018

Orar Semestrul II AISSP

Orar Semestrul IV AISPP

Anunţ restanţe, credite şi diferenţă - iarna 2018

În perioada 22 ianuarie -11 februarie 2018 studenții anilor terminali pot susține examene restanțe, credite și diferențe după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 100 de lei pentru fiecare disciplină în parte.

Planificarea examenelor din sesiunea de iarna, An univ. 2017-2018

Planificarea examenelor - Semestrul I

Planificarea examenelor - Semestrul III

Anunţ pentru susţinerea şi promovarea examenului de practică (An II Sem III) - An univ 2017-2018

        La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii :Contabilitate –Audit intern în sistemul public si privatsemestrul III ,masteranzii trebuie să prezinte la examen: caietul de practică, convenţia-cadru şi atestatul de practică.

        Lucrarea de practica (caietul de practică) va consta intr-o misiune de audit intern sau audit extern(financiar) sau Raport de expertiza contabila sau Raport de inspectie fiscal. Stagiul de practica va avea durata de 28 ore, iar perioada de practica se va desfasura în intervalul 02.10.2017-22.12.2017 și 08.01.2018-19.01.2018.

 Model caiet de practica

Conventia cadru

Atestat de practica

 Coordonator program: Conf.univ.dr. BOGDAN MADALINA

 Titular disciplina:  Lect.univ.dr. COCOȘILĂ  Mihaela

Ghid universitar 2017-2019

CONTABILITATE AUDIT IN SISTEMUL

PUBLIC SI PRIVAT 2017-2019

download

Coordonator program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Madalina