Planificarea sesiunii de iarna - An univ. 2019-2020

Planificarea examenelor Anul I AISPP

Planificarea examenelor Anul II AISPP

Practica de specialitate 2019-2020

                                                                                     ANUNȚ

             PENTRU SUSȚINEREA  ȘI  PROMOVAREA  EXAMENULUI  DE  PRACTICĂ(An II Sem III)

 

                                           

        La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii :Contabilitate –audit intern în sistemul public si privatsemestrul III ,masteranzii trebuie să prezinte la examen :

caietul de practică,

conventia cadru,

atestatul de practica

    Caietul de practica va fi completat cu activitatea zilnica realizata la unitatea de practica.     

 Lucrarea practica va consta intr-o misiune de audit intern/audit extern(financiar) sau Raport de expertiza contabila sau Raport de inspectie fiscal. Stagiul de practica va avea durata de 84 ore, iar practica se va desfasura în perioadele 02.10.2019-22.12.2017 și 08.01.2020-19.01.2020.

 

                                                                                    Titular disciplina:

                                                                     Conf.univ.dr. Elena DIACONU

Ghid universitar 2019-2021

Ghid universitar 2019-2021

Orare An univ 2019-2020, Semestrul I

Semestrul I AISPP

Semestrul III AISPP

Ghid universitar 2018-2020

Ghid universitar 2018-2020

Responsabili de practică în anul universitar 2018-2019

Listă cu responsabilii de practică