Planificarea sesiunii de iarna - An univ. 2018-2019

Planificarea examenelor Semestrul I

Planificarea examenelor Semestrul III

 

Practica de specialitate 2018-2019

                                                                                     ANUNȚ

             PENTRU SUSȚINEREA  ȘI  PROMOVAREA  EXAMENULUI  DE  PRACTICĂ(An II Sem III)

 

                                           

        La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii :Contabilitate –audit intern în sistemul public si privatsemestrul III ,masteranzii trebuie să prezinte la examen :

caietul de practică,

conventia cadru,

atestatul de practica

        Lucrarea de practica (caietul de practică) va consta intr-o misiune de audit intern sau audit extern(financiar) sau Raport de expertiza contabila sau Raport de inspectie fiscal. Stagiul de practica va avea durata de 90 ore, iar perioada de practica se va desfasura în intervalul 17.12.2018-21.12.2018, 07.12.2019-11.12.2019, 14.12.2019- 17.12.2019.

                                                                                   

 

                                                                                    Titular disciplina:

                                                                     Lect.univ.dr. COCOȘILĂ  Mihaela

Ghid universitar 2018-2020

Ghid universitar 2018-2020

Responsabili de practică în anul universitar 2018-2019

Listă cu responsabilii de practică

Orare An universitar 2018-2019

Orar Semestrul I AISSP

Orar Semestrul III AISPP