Ghid universitar 2021-2023

Ghid universitar 2021-2023

Consultații cadre didactice - An univ. 2021-2022, sem.I

Consultatii cadre didactice

Orare An univ. 2021-2022

Anul I AISPP

Anul II AISPP

Pachet plan de învățământ 2020-2021

Pachet plan de învățământ

Ghid universitar 2020-2022

Ghid universitar 2020-2022

Responsabili practică An univ. 2021-2022

Responsabili practică anul II AISPP: Lect. univ. dr. Cocoşilă Mihaela

Lista îndrumătorilor de an 2020-2021

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.                 

Lect. univ. dr.

Cocoșilă Mihaela

Anul I Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

2.                 

Prof. univ. dr.

Nicola Gavrilă Laura

Anul II Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF