Consultații cadre didactice - An univ. 2020-2021, sem.II

Consultatii cadre didactice

Orar An univ. 2020-2021

Orar Anul I AISPP

Orar Anul II AISPP

Pachet plan de învățământ 2020-2021

Pachet plan de învățământ

Ghid universitar 2020-2022

Ghid universitar 2020-2022

Responsabili practică An univ. 2020-2021

Responsabili practică

Lista îndrumătorilor de an 2020-2021

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.                 

Lect. univ. dr.

Cocoșilă Mihaela

Anul I Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

2.                 

Prof. univ. dr.

Nicola Gavrilă Laura

Anul II Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

Fisele Disciplinelor

SEMESTRUL I

Contabilitatea si raportarile specifice sistemului public download
Doctrina și deontologia profesiei contabile download
Contabilitatea instituțiilor de credit și financiare download
Guvernanta corporativa download
Bazele auditului intern download
Legislație comercială și fiscală download

SEMESTRUL II

Fiscalitate aplicata si procedura fiscala download
Standarde Internaționale de raportare financiară IFRS download
Finanțe corporative download
Expertiza contabilă download
Tehnologii informaționale în activitatea de audit intern download

Citește mai mult: Fisele Disciplinelor