Orare An univ. 2023-2024, sem II

Orar Anul I AISPP

Orar Anul II AISPP

Până la data de 05.04.2024, cf. Hotărârii Senatului activitatea didactică se va desfășura online sincron, în zilele și intervalele orare prevăzute în orarul fiecărui program de studii.

Responsabili practică An univ. 2023-2024

Responsabili practică anul II AISPP: Lect. univ. dr. Cocoşilă Mihaela

Fișa disciplinei An univ 2023-2024

Fișa disciplinei Anul I

Fișa disciplinei Anul II

Raport privind satisfactia masteranzilor

Raport privind satisfacția masteranzilor - AISPP

Practici de admitere pentru Anul universitar 2022-2023

Practici de admitere studii de master

Misiunea didactică și de cercetare

Misiunea didactică și de cercetare AISPP

Lista îndrumătorilor de an An univ. 2023-2024

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.                 

Prof. univ. dr.

Nicola Gavrilă Laura

Anul I Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

2.                 

Prof. univ. dr.

Matei Ion Viorel

Anul II Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

Ghid universitar

Ghid universitar 2020-2022

Ghid universitar 2021-2023

Ghid universitar 2022-2024

Pachet plan de învățământ 2022-2023

Pachet plan de învățământ