Anunț încărcare referate

In perioada 2o-28.o5.2o24, studentii de la programul de studiu universitar de master Audit intern in sistemul public și privat pot incarca referatele intocmite pentru evaluarea cunostintelor semestrului II.

Sesiunea de examene se va sustine in perioada o3-o7.o6.2o24, ora 15.00.

Sesiunea de restante se va desfășura in perioada 18-21.o6.2o24.

Orare An univ. 2023-2024, sem II

Orar Anul I AISPP

Orar Anul II AISPP

 

Responsabili practică An univ. 2023-2024

Responsabili practică anul II AISPP: Lect. univ. dr. Cocoşilă Mihaela

Fișa disciplinei An univ 2023-2024

Fișa disciplinei Anul I

Fișa disciplinei Anul II

Raport privind satisfactia masteranzilor

Raport privind satisfacția masteranzilor - AISPP

Practici de admitere pentru Anul universitar 2022-2023

Practici de admitere studii de master

Misiunea didactică și de cercetare

Misiunea didactică și de cercetare AISPP

Lista îndrumătorilor de an An univ. 2023-2024

Coordonator de program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Mădălina

Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.                 

Prof. univ. dr.

Nicola Gavrilă Laura

Anul I Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF

2.                 

Prof. univ. dr.

Matei Ion Viorel

Anul II Contabilitate – Auditul Intern în Sistemul Public și Privat, IF