Programare Examen de Disertatie - Iulie 2018

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative - Craiova organizează examen de disertație, sesiunea iulie 2018, astfel:

03.07.2018 - susţinerea lucrării de disertație (sediul facultății din str. Vasile Conta, nr. 4).

Precizări privind Examenul de Disertaţie sesiunea Iulie 2018

Conform Hotărârii Senatului Universităţii nr.71 /3 aprilie 2018 perioada de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examene de finalizare a studiilor este 02-06 iulie 2018.

Perioada de inscriere la examenele de finalizare de studii este 18 - 22 iunie 2018.

Documente cuprinse in dosarul de inscriere la Examenul de Disertatie

Orare An universitar 2017-2018

Orar Semestrul II AISSP

Orar Semestrul IV AISPP

Anunţ pentru susţinerea şi promovarea examenului de practică (An II Sem III) - An univ 2017-2018

        La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii :Contabilitate –Audit intern în sistemul public si privatsemestrul III ,masteranzii trebuie să prezinte la examen: caietul de practică, convenţia-cadru şi atestatul de practică.

        Lucrarea de practica (caietul de practică) va consta intr-o misiune de audit intern sau audit extern(financiar) sau Raport de expertiza contabila sau Raport de inspectie fiscal. Stagiul de practica va avea durata de 28 ore, iar perioada de practica se va desfasura în intervalul 02.10.2017-22.12.2017 și 08.01.2018-19.01.2018.

 Model caiet de practica

Conventia cadru

Atestat de practica

 Coordonator program: Conf.univ.dr. BOGDAN MADALINA

 Titular disciplina:  Lect.univ.dr. COCOȘILĂ  Mihaela

Ghid universitar 2017-2019

CONTABILITATE AUDIT IN SISTEMUL

PUBLIC SI PRIVAT 2017-2019

download

Fisele Disciplinelor

SEMESTRUL I

Contabilitatea si raportarile specifice sistemului public download
Finante corporative download
Management comparat download
Guvernanta corporativa download
Bazele auditului intern download

SEMESTRUL II

Auditul sistemelor de management al calitatii download
Metodologia evaluarii riscului in auditul intern download
Evaluari si raportari in contabilitatea financiara download
Elemente de drept download

Citește mai departe: Fisele Disciplinelor

Coordonator program: Conf. univ. dr. Bogdan Anca Madalina