ANEXA 1

cu documentele necesare absolvenților care se înscriu prin prezența fizică la sediul facultății la examenul de licenţă/diplomă/disertație

sesiunea IULIE 2022

 Un dosar plic de carton care va conține:

  • 1. cerere de înscriere tip, în original care poate fi descărcată de aici;
  • 2. certificat de naştere, copie xerox certificată de secretariatul facultății;
  • 3. certificat de căsătorie, copie xerox certificată de secretariatul facultății (doar pentru persoanele care în urma căsătoriei au dobândit numele soțului sau al soţiei);
  • 4. Diploma de bacalaureat în original sau copie xerox certificată de secretariatul facultății (dacă nu se află la dosarul de student);
  • 5. carte de identitate, copie xerox certificată de secretariatul facultății;
  • 6. dovada achitării taxei de licenţă/disertație în sumă de 2.500 lei;
  • 7. un exemplar al lucrării de disertație legat și copertat și un CD cu lucrarea in format electronic;
  • 8. declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertație, care poate fi descărcată de aici;
  • 9. fişa Alumni care poate fi descărcată de aici.
  • 10. 3 fotografii 3/4