ANEXA 1

cu documentele necesare înscrierii on-line la examenul de licenţă/diplomă/disertație

sesiunea IULIE 2021

 

1. cerere de înscriere tip care poate fi descărcată de aici;

2. certificat de naştere, copie certificată cu originalul (dacă nu se află la dosarul de student);

3. certificat de căsătorie (doar pentru persoanele care în urma căsătoriei au dobândit numele soţului sau al soţiei), copie certificată cu originalul (dacă nu se află la dosarul de student);

4. diploma de bacalaureat, în copie certificată cu originalul (dacă nu se află la dosarul de student);

5. carte de identitate, copie certificată cu originalul (dacă nu se află la dosarul de student);

6. dovada achitării taxei de licenţă/disertație în sumă de 2.000 lei;

7. un exemplar al lucrării de disertație legat și copertat și un CD cu lucrarea in format electronic;

8. declarație privind originalitatea conţinutului lucrării de disertație, care poate fi descărcată de aici;

9. fişa Alumni care poate fi descărcată de aici.