Nr. Crt.

Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ

1.      

Lect. univ. dr.

Văcărescu Hobeanu

Loredana

Anul III Management, IF

2.      

Conf. univ. dr.

Barbu Cristina

Anul II Management, IF

3.      

Conf. univ. dr.

Constantinescu

Mădălina

Anul I Management, IF