Regulament - practică de specialitate

Anunț practică An univ 2021-2022, sem II

În anul universitar 2021-2022, studenţii anului II, de la programul de studii universitare de licenţă MANAGEMENT, vor efectua pe tot parcursul semestrului II - Practica de specialitate, câte 6 ore pe săptămână.

Astfel, toţi studenţii sunt invitaţi să participe la întâlnirile cu profesorul responsabil, lect.univ.dr. VĂCĂRESCU HOBEANU LOREDANA, conform orarului, în sistem on-line pe platforma Google Meet.

Fisa disciplinei Practica de specialitate

Lista partenerilor de practică de specialitate

Atestat de practică de specialitate

Responsabili practică An univ. 2021-2022

Responsabili practică anul II MANAGEMENT : Lect. univ. dr. Văcărescu Hobeanu Loredana

Responsabili de practică în anul universitar 2019-2020

Responsabili practică