Anunț susținere Colocviu la practica de specialitate - 30.05.2023

Studenţii Anului II MANAGEMENT sunt convocaţi în data de 30.05.2023, ora 12:00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, din strada Vasile Conta nr. 4 Craiova în vederea susţinerii colocviului la practică de specialitate.

Regulament - practică de specialitate

Anunț practică An univ 2022-2023, sem II

În anul universitar 2022-2023, studenţii anului II, de la programul de studii universitare de licenţă MANAGEMENT, vor efectua pe tot parcursul semestrului II - Practica de specialitate, câte 6 ore pe săptămână.

Astfel, toţi studenţii sunt invitaţi să participe la întâlnirile cu profesorul responsabil, lect.univ.dr. VĂCĂRESCU HOBEANU LOREDANA, conform orarului. Documentele necesare sunt postate si pe platforma Blackboard.

 

Responsabili practică An univ. 2022-2023

Responsabili practică anul II MANAGEMENT : Lect. univ. dr. Văcărescu Hobeanu Loredana

Responsabili de practică în anul universitar 2022-2023

Responsabili practică