1. Folosirea tehnologiilor de comunicație, multimedia și e-learning în educație

2. Legislația educației în România în context european

3. Legislația muncii în mediul educațional în context european

4. Statutul personalului didactic

5. Nediscriminare, egalitate de șanse și gen, în procesul învățării, în contextul dezvoltării durabile

TOTAL ORE: 90

NR. CREDITE: 10