Regulament - practică de specialitate

Responsabilii de practică în Anul univ. 2023-2024

 

Responsabili practică

Nr.

crt.

Numele si prenumele responsabilului de practică

(grad didactic)

Programul de studii

şi anul

1.                    

Conf. univ. dr.Firica Manuel Cristian

Coordonator – Drept/ Administraţie Publică/

Administraţie Publică şi Management în Context European/Ştiinţe Penale şi Criminalistică

2.                    

Prof. univ. dr. Ciocoiu Mariana

I Administraţie publică şi management în context european

3.                    

Lect. univ. dr. Stănciulescu Daniela

II Administraţie publică şi management în context european

4.                    

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

I Ştiinţe penale şi criminalistică

5.                    

Prof. univ. dr. Ciocoiu Mariana

III Drept

6.                    

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

IV Drept

7.                    

Lect. univ. dr. Sandu ionel

IV Drept

8.                    

Lect. univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina

II Administraţie publică

9.                    

Lect. univ. dr. Sandu Adriana

III Administraţie publică