CONVOCARE

Studenţii masteranzi înscrişi la programul de studii universitare de master Ştiinţe penale şi criminalistică, sunt convocaţi la sediul Facultăţii din Craiova, str.V.Conta nr.4, sala 003, pentru a discuta:

  • stadiul de realizare al referatelor pentru evaluarea cunoștințelor pentru semestrul I,
  • alegerea instituției unde va efectua stagiul de practică și întocmirea caietului de practică,
  • alegerea și discutarea modului de realizare a temelor pentru lucrarea de disertație,

după următorul program:

10.12.2019 orele 17.00 la disciplina Etică și integritate academică

11.12.2019 orele 17.00 la disciplina Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

12.12.2019 orele 17.00 la disciplina Drept execuţional penal

13.12.2019 orele 17.00 la disciplina Instituţii procesual penale

14.12.2019 orele 19.oo la disciplina Instituţii de drept penal