CONVOCARE

Studenţii masteranzi înscrişi la programul de studii universitare de master Ştiinţe penale şi criminalistică, sunt convocaţi la sediul Facultăţii din Craiova, str.V.Conta nr.4, sala 004, pentru a discuta tematica şi modul de  întocmire a referatelor şi de realizare a articolului, în perioada de 12-16.11.2019 după următorul program:

12.11.2019 orele 17.00 la disciplina Etică și integritate academică

13.11.2019 orele 17.00 la disciplina Drept execuţional penal

14.11.2019 orele 17.00 la disciplina Reguli metodologice aplicate în investigarea criminalistică

15.11.2019 orele 17.00 la disciplina Instituţii procesual penale

16.11.2019 orele 09.oo la disciplina Instituţii de drept penal