Tipărire

Domeniul de licență pe care se fundamentează programul de studii: Științe Juridice

Calificarea universitară pe care se fundamentează programul de studii: Drept, Cod RNCIS: L40101001010 

Competențe:

C1.1 Descrierea conceptelor, teoriilor, paradigmelor și metodologiilor utilizate în domeniul juridic

C3.2 Explicarea și interpretarea normelor juridice naționale, a celor europene și a prevederilor internaționale prin utilizarea cunoștiințelor insușite

C5.2 Explicarea și interpretarea surselor de informare din domeniul dreptului (legislația, doctrina și jurisprudența), referitoare la o problemă de drept concretă

C6.1 Identificarea corectă a reglementărilor în vigoare și utilizarea raționamentelor juridice, cu valorificarea acestora in comunicarea profesională