Tipărire

SEMESTRUL I

Finante publice europene download
Uniunea Europeana si integrarea Romaniei in structurile europene download
Drept financiar si fiscal european download
Mecanisme fundamentale in administratia publica download
Managementul administratiei publice regionale download

SEMESTRUL II

Gestiunea financiar contabil ain administratia publica download
Politicile Uniunii Europene download
Managementul proiectelor europene download
Comunicare interculturala in limba engleza download
Etică și integritate academică download

SEMESTRUL III

Gestiunea riscurilor financiare download
Managementul resurselor umane in administratia publica download
Politici fiscale europene download
Managementul financiar in dezvoltarea comunitatilor locale download
Instrumente financiare nerambursabile pentru sectorul public si privat download
Practica download

 SEMESTRUL IV 

Managementul carierei functionarului fiscal download
Politici bugetare regionale download
Finantarea dezvoltarii regionale download
Sisteme informatice de asistare a deciziei financiare download
Activitate de cercetare științifică download
Elaborarea și definitivarea lucrării de disertatie download