Tipărire

                   ANUNȚ

             PENTRU SUSȚINEREA  ȘI  PROMOVAREA  EXAMENULUI  DE PRACTICĂ(An II Sem III)

 

  

La  Practica de specialitate, pentru Programul de studii: finanţe şi administraţie publică europeanăsemestrul III, masteranzii trebuie să prezinte la examen: caietul de practică, convenţia-cadru şi atestatul de practică. Perioada de practică este de: 3 săptămâni × 5 zile/săptămână × 6 ore /zi, iar durata reprezintă un număr de  90 ore.

conventia cadru,

atestatul de practica şi

caietul de practica.

                                                                                    Titular disciplina:

                                                                     Lect.univ.dr. COCOȘILĂ  Mihaela