Anunt sustinere Colocviu la practica de specialitate -30.05.2018

Studenţii anului IV  Drept, sunt convocaţi în data de 30.05.2018, ora 15.00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, din strada Vasile Conta nr. 4, sala 400 în vederea susţinerii colocviului la practica de specialitate.

Studenţii anului III Drept, sunt convocaţi în data de 30.05.2018, ora 15.00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, din strada Vasile Conta nr. 4, sala 301 în vederea susţinerii colocviului la practica de specialitate.

Anunt instruire practica - 29.03.2018

Toţi studenţii de la programul de studii Drept, anul III şi anul IV (IF si IFR)sunt convocaţi în data de 29.03.2018 la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, din strada Vasile Conta nr. 4, Craiova, în vederea instruirii cu privire la practica de specialitate.

Studentii din anul III Drept sunt convocati la ora 9.00 iar Studentii din anul IV (IF si IFR) sunt convocati la ora 10.00.

 

Pentru informaţii suplimentare, studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu coordonatorul de practică de specialitate.

Responsabili cu practica - an univ. 2017-2018

Nr.

crt.

Numele si prenumele responsabilului de practică

(grad didactic)

Programul de studii şi anul

1.                   

Conf. univ. dr.Firica Manuel Cristian

Coordonator - Drept şi Administraţie Publică

2.                   

Conf. univ. dr. Ciocoiu Mariana

III Drept

3.                   

Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan

III Drept

4.                   

Conf. univ. dr. Costache Gheorghe

IV Drept

5.                   

Lect. univ. dr. Diaconescu Amelia

IV Drept

6.                   

Lect. univ. dr. Sandu ionel

IV Drept

 

 

Practica de specialitate Drept

Regulament