Programare Examen de Licenta - Iulie 2018

Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative - Craiova organizează examen de licenţă, sesiunea iulie 2018, astfel: 

02. 07. 2018, ora 9:00 - verificarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (sediul facultății din str. Brazda lui Novac, nr. 4);

- 04. 07. 2018, ora 10:00 - susţinerea lucrării de licenţă (sediul facultății din str. Vasile Conta, nr. 4).

Anunt pregatire examen licenta sesiunea Iulie 2018

În perioada 19-21.06.2018, studenții anului IV de la programul de studii Drept pot participa la sesiuniea de pregătire în vederea susținerii examenului de licență, astfel:

- 19.06.2018:

-  1600-1800- Drept civil (Contracte); Drept civil (Succesiuni)

- 1800-2000- Drept civil (Drepturi reale); Drept civil (Teoria generală a obligațiilor)

- 20.06.2018:

-  1600-1800 - Drept penal (Partea generală); Drept penal (Partea specială)

- 1800-2000 - Drept procesal penal

- 21.06.2018:

-  1600-1800 - Drept procesual civil

- 1800-2000 - Drept civil (Partea generală); Drept civil (Persoanele)

        

        Întâlnirile vor avea loc la sediul Facultății de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova, strada Vasile Conta, nr. 4, sala 400.

Tematica pentru examenul de licenta sesiunea iulie 2018/ septembrie 2018/ februarie 2019

Drept civil 2. Succesiuni download
Drept civil 1. Contracte download
Drept civil. Teoria obligatiilor download
Drept civil (drepturi reale) download
Drept civil. Persoanele download
Drept civil. Partea generala download
Drept procesual civil download
Drept procesual penal download
Drept penal. Partea speciala download
Drept penal. Partea generala download

Diverse

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea examenelor de licenta/diploma si disertatie Download

Cerere tip privind tema de licenta download

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/diploma/masterat

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/diploma/masterat download