Program consultaţii Cadre didactice An universitar 2017-2018 - sem II

Program consultatii

Modul de evaluare a cunoștințelor la examene An universitar 2017-2018

Modul de evaluare a cunostintelor

Detalii privind plata taxelor de studii prin banca

Date cont USH Craiova

Responsabili an de studiu Drept

Lista responsabililor de an pentru anul universitar 2016/2017

Programul de studii Drept 

Nr. Crt. Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ
 1 Lect. univ. dr. Ţăpuş Iulia Anul I Drept, IF
Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena Anul II Drept, IF
Asist. univ. dr. Sandu Adriana Magdalena Anul III Drept, IF
Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan Anul IV Drept, IF

Anunţ evaluări pe parcurs An universitar 2016-2017, sem I

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține evaluările pe parcurs în următoarele perioade, astfel:

- 14-22.11.2016 - evaluare pe parcurs 1;

- 12-20.12.2016 - evaluare pe parcurs 2.

Planificarea Evaluarii pe parcurs 1

Planificarea Evaluarii pe parcurs 2

Modul de evaluare a cunoștiințelor la examene

Modul de evaluare a cunoștiințelor la examene