Planificarea Examenelor restanţă din Anul IV Drept

Planificarea examenelor

Planificarea Examenelor restanţă din Anul I, II si III - 25-29.06.2018

Planificarea examenelor

Planificarea Examenelor restanţă din Anul I, II si III - 6-15.06.2018

Planificarea examenelor

Anunţ restante,credite şi diferenţe - sesiunea Iunie 2018

În perioada 04-29 iunie 2018 studenții anilor terminali pot susține examene restanțe, credite și diferențe astfel:

- în perioada 04-18 iunie 2018 - examene de credite și diferențe pentru disciplinele din anii I,II,III Drept și I,II Administrație Publică, conform planificărilor, după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 100 de lei pentru fiecare disciplină în parte;

- în perioada 19-23 iunie 2018 - examene restanțe fără plată pentru disciplinele de semestrul I și semestrul II din anul în curs (anul IV Drept și anul III Administrație Publică), conform planificărilor;

- în perioada 25-29 iunie 2018 - examene de credite și diferențe pentru disciplinele din anii I,II,III Drept și I,II Administrație Publică, conform planificărilor, după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 100 de lei pentru fiecare disciplină în parte.

Anunţ recuperare ore laborator

Planificarea recuperarii orelor de laborator

Anunţ evaluări pe parcurs An universitar 2017-2018, sem. II

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține in Semestrul II al Anului universitar 2017-2018 evaluările pe parcurs în următoarele perioade, astfel:

- 19.03 - 28.03.2018 - Evaluare pe parcurs 1;

- 23.04 - 04.05.2018 - Evaluare pe parcurs 2.

Planificarea Evaluarii pe parcurs 1

Planificarea Evaluarii pe parcurs 2

Program consultaţii Cadre didactice An universitar 2017-2018 - sem II

Program consultatii