Lectii de sinteza DREPT IFR An univ 2018-2019, Sem I

Planificarea lectiilor de sinteza DREPT IFR

Responsabilii de an din rândul studenţilor în anul universitar 2018-2019

Responsabilii de an din rândul studenţilor

Modul de evaluare a cunoștințelor la examene An universitar 2018-2019

Modul de evaluare a cunostintelor

Anunţ evaluări pe parcurs An universitar 2018-2019, sem. I

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține in Semestrul I al Anului universitar 2018-2019 evaluările pe parcurs în următoarele perioade, astfel:

- 29.10 - 6.11.2018 - Evaluare pe parcurs 1;

- 3.12 - 11.12.2018 - Evaluare pe parcurs 2.

Planificare Evaluare pe parcurs 1

Planificare Evaluare pe parcurs 2

Responsabili an de studiu Drept

Lista responsabililor de an pentru anul universitar 2018/2019

Programul de studii Drept 

Nr. Crt. Gradul didactic

Nume şi prenume

cadru didactic

Anul, specializarea şi forma de învăţământ
1 Lect. univ. dr. Sandu Adriana Magdalena Anul I Drept, IF
2 Lect. univ. dr. Ghidirmic Bogdan Anul II Drept, IF
3 Lect. univ. dr. Ţăpuş Iulia Anul III Drept, IF
4 Lect. univ. dr. Belu Adriana Elena Anul IV Drept, IF

Indrumatori de an IFR - an univ. 2018-2019

Componenta Consiliului Centrului IFR

Componenta Echipei Manageriale a IFR

Detalii privind plata taxelor de studii prin banca

Date cont USH Craiova