Tipărire

Centralizator teme de disertatie - AISPP

Regulament propriu privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertație

Metodologie privind organizarea si desfasurarea Examenului de Disertație

Ghid pentru redactarea si evaluarea lucrarii de licenta/masterat