SEMESTRUL I

Contabilitatea si raportarile specifice sistemului public download
Finante corporative download
Management comparat download
Guvernanta corporativa download
Bazele auditului intern download

SEMESTRUL II

Auditul sistemelor de management al calitatii download
Metodologia evaluarii riscului in auditul intern download
Evaluari si raportari in contabilitatea financiara download
Elemente de drept download

SEMESTRUL III

Tehnologii informationale in activitatea de audit intern download
Sisteme de management financiar si control intern download
Politici financiare ale firmei download
Practica de specialitate download
Standardele internationale de contabilitate IAS / IFRS download

SEMESTRUL IV

 

Audit financiar download
Auditul performantei download
Controlul extern in sistemul public si privat download
Conducerea afacerilor download