Responsabili cu practica - an univ. 2017-2018

Nr.

crt.

Numele si prenumele responsabilului de practică

(grad didactic)

Programul de studii şi anul

1.                   

Conf. univ. dr.Firica Manuel Cristian

Coordonator - Drept şi Administraţie Publică

2.                   

Conf. univ. dr. Miulescu Nicoleta

I Administrație Publică

3.                   

Lect. univ. dr. Banu Cristiana Ecaterina

II Administrație Publică

Anunt susţinere colocviu la practica de specialitate

Studenţii anilor I şi II de la programul de studii Administraţie Publică, sunt convocaţi în data de 24.05.2017, ora 15.00, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, din strada Vasile Conta nr. 4, în vederea susţinerii colocviului la practica de specialitate.

Anunt convocare practica - 16.03.2017

Toţi studenţii de la programul de studii Drept, I.F., anul III şi anul IV, precum şi cei de la programul de studii Administraţie publică, I.F., anul I si anul II sunt convocaţi în data de 16.03.2017, ora 15.30, la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Economice şi Administrative, din strada Vasile Conta nr. 4, Craiova, în vederea instruirii cu privire la desfăşurarea practicii de specialitate.

Pentru informaţii suplimentare, studenţii sunt rugaţi să ia legătura cu coordonatorul de practică de specialitate la care au fost repartizaţi, conform listelor postate pe site.

Anunt privind perioada de desfasurare a practicii de specialitate

Toţi studenţii de la programul de studii Drept, I.F., anul III şi anul IV, precum şi cei de la programul de studii Administraţie publică, I.F., vor desfăşura practica de specialitate în perioada 20.02.-17.05.2017, la una dintre instituţiile din lista bazelor de practică a centrelor de documentare şi de asigurare a serviciilor administrative, postată pe site.

Practica de specialitate AP

Regulament
 
Cerere tip pentru efectuarea practicii

Citește mai departe: Practica de specialitate AP