Planificarea Examenelor restanţă din Anul III AP

Planificarea examenelor

Planificarea Examenelor restanţă din Anul I si II - 25-29.06.2018

Planificarea examenelor

Planificarea Examenelor restanţă din Anul I si II - 6-15.06.2018

Planificarea Examenelor 

Anunţ restanţe credite şi diferenţe - sesiunea Iunie 2018

În perioada 04-29 iunie 2018 studenții anilor terminali pot susține examene restanțe, credite și diferențe astfel:

- în perioada 04-18 iunie 2018 - examene de credite și diferențe pentru disciplinele din anii I,II,III Drept și I,II Administrație Publică, conform planificărilor, după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 100 de lei pentru fiecare disciplină în parte;

- în perioada 19-23 iunie 2018 - examene restanțe fără plată pentru disciplinele de semestrul I și semestrul II din anul în curs (anul IV Drept și anul III Administrație Publică), conform planificărilor;

- în perioada 25-29 iunie 2018 - examene de credite și diferențe pentru disciplinele din anii I,II,III Drept și I,II Administrație Publică, conform planificărilor, după ce se va depune la secretariatul facultății o cerere însoțită de chitanța care dovedește achitarea taxei de examinare de 100 de lei pentru fiecare disciplină în parte.

Planificarea examenelor din Semestrul II - An univ. 2017-2018

Planificarea examenelor din Semestrul II - AP

Situatia incadrarii pe piata muncii a absolventilor

Situatia incadrarii pe piata muncii a absolventilor

Situatia absolventilor care urmeaza studiile de Master

Situatia absolventilor care urmeaza studile de Master

Anunţ evaluări pe parcurs An universitar 2017-2018, sem. II

Studenții tuturor programelor de studii de licență de la Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative din Craiova vor susține in Semestrul II al Anului universitar 2017-2018 evaluările pe parcurs în următoarele perioade, astfel:

- 19 - 28.03.2018 - Evaluare pe parcurs 1;

- 23.04 - 04.05.2018 - Evaluare pe parcurs 2.

Planificare Evaluare pe parcurs 1

Planificare Evaluare pe parcurs 2