Evaluarea cunoștințelor la programul de studii universitare de master

ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ ȘI MANAGEMENT ÎN CONTEXT EUROPEAN

AN UNIVERSITAR  2021-2022, SEMESTRUL II

            Masteranzii de la programul de studii universitare de master APMCE vor fi evaluați la finalul semestrului, astfel:

            Fiecare masterand, va alege o temă pentru referat, din cele afișate la fiecare disciplină, va anunța telefonic la secretariat tema aleasă, care va fi aprobată de profesorul titular de disciplină.

            Referatul trebuie să conțină minim 10 pagini format A4, scris cu fontul Times New Roman, mărime 14, spațiere 1,5 rând. Referatul obligatoriu trebuie să conțină pe prima pagină denumirea disciplinei, numele și prenumele cadrului didactic titular de disciplină – numele masterandului și anul de studiu. Referatul va cuprinde o introducere a temei alese, dezvoltarea cercetării întreprinse și concluziile masterandului.

            Masterandul, va prezenta profesorului titular ”Planul referatului”, care după aprobare va fi realizat în întregime, de către masterand, sub directa și permanenta coordonare a cadrului didactic, care îl va verifica și în programul antiplagiat.

            În sesiunea de examen, masterandul, va prezenta: referatul și un articol conceput pe o temă la alegere din tematicile parcurse în semestrul II, articol care va fi supus atenției comisiei de redactare a revistei Facultății pentru publicare.

            Susținerea examenului este condiționată de prezentarea articolului.