Toţi studenţii de la programul de studii Drept, anul III (IF, IFR și ID) în anul universitar 2020-2021, Semestrul I au prevăzută  în Planul de învățământ disciplina Practica de specialitate.

Listă cu centrele de practică

Fișa disciplinei

Atestatul de practică