Proba Susținerea lucrării de disertație din sesiunea Septembrie 2020 se va desfășura în data de 22.09.2020

 

Pentru sprijin, găsiți atașat Ghidul de susținere online a lucrării de disertație utilizând aplicația Google Meet.

Dacă întâmpinați greutăți în conectare, contactați secretariatul facultății la numerele de telefon 0251/423395 și 0251/598265.